Grønn handlingslammelse?

17. juni 2015
Alt er grønt i Norsk politikk om dagen. Grønt skifte, grønt løft, grønn skattekommisjon og bioøkonomi. Politikerne fletter inn grønne begreper i annenhver setning. Nå skal det lages en bioøkonomistrategi. Ved åpningen tydet mye på behov for en virkelighetsorientering.

Bioøkonomi, månelanding og norsk forvaltning

17. juli 2015
Regjeringen starter nå arbeidet med en melding til Stortinget om Bioøkonomi. Tre ministere til og en rekke foredragsholdere slo an tonen for arbeidet. Skyene i horisonten for norsk økonomi er til dels erkjent, selv om næringsministeren igjen måtte ty til olje - denne gangen for å helle den på vannet. To feilaktige konklusjoner fra foredraget; 1. det går bra i norsk næringsliv, 2. næringslivet selv må ta oss til månen.

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG med felles innspill

18. august 2015
Arbeidet med en melding til Stortinget om bioøkonomien er i gang. Skogbruket står samlet om felles innspill til prosessen. Her kan du lese brevet som er sendt til LMD.

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn!

10. april 2019
Debatten går om etablering av en nasjonalpark i Østmarka. Østmarkas venner, som er initiativtakere til verneforslaget, argumenterer for behovet for å sikre det biologiske mangfoldet i en samfunnets naturbank. Men, de biologisk viktige områdene i Østmarka er allerede vernet i to større naturreservat og det i en verneform som er langt strengere enn nasjonalpark.

Lanserte Tenk Tre på Skog og tre-konferansen

24. mai 2019
Bransjeprosjektet Tenk Tre, der NORSKOG er en selvsagt medspiller, ble i går lansert på Skog og Tre konferansen, der 350 deltaker satt i salen. De fikk se smakebiter fra historiene om trebruk som nå er lagt ut på www.tenktre.no - en ny nettside som så dagens lys samtidig. Denne forteller «alle» hvor smart det er å bruke tre og at tre er fremtiden. 

Vestre tenker tre – norsk tredesign «erobrer» verden

14. juni 2019
Norske Vestre designer og produserer tremøbler av vår furu som høster stor anerkjennelse. Blant annet kan du «chille» på Vestrebenker på Time Square i New York. Heia norsk bærekraftig tre!

Skogen må brukes – FNs klimapanel

9. august 2019
Rapporten styrker og videreutvikler slik vi ser det, klimapanelets tidligere budskap på skogsiden, nemlig det at skogen må brukes og at vi må plante mer.

Skogen må få større plass i klimadebatten

16. august 2019
Skogen må få større plass i klimadebatten. Det mener ordførerkandidat i Rælingen, Ståle Grøtte (Ap). Han skriver videre:

Tenk tre: Skyskraperen i Brumunddal

1. september 2019
Langs Mjøsa i Brumunddal står verdens høyeste trehus. Med en høyde på 85,4 meter er Mjøstårnet ingeniørkunst i verdensklasse – et bevis på at det er mulig å bygge både høyt og stort med et klimavennlig materiale.

Meld deg på SKOGFORUM i Oslo: – Hvordan sikre en klimaoptimal skognæring?

5. september 2019
Bli med på diskusjonen den 25. september!

Statssekretær Widar Skogan (KrF) kommer! Kommer du på Skogforum 25. september i Oslo?

17. september 2019
Et godt politisk panel møter et solid fagpanel – NORSKOGs Skogforum har skog og klima på dagsorden.

Skogforum i Oslo: Skog og klima ble diskutert på Litteraturhuset

27. september 2019
Et mål med dette forumet var å utfordre alle til å løfte blikket med en åpen holdning, der målet må være å finne gode praktiske løsninger. Vi er kanskje et bittelite steg videre?

Skogforum i Oslo: – om skog og klima på Youtube

2. oktober 2019
Gikk du glipp av Skogforumet om skog og klima på Litteraturhuset den 25. september? – Eller trenger å repetere noe? Da kan du se hele møtet strømmet her.

NORSKOG om Statsbudsjettet: Godt på infrastruktur, men hva med flaskehalsene?

7. oktober 2019
NORSKOG er fornøyd med regjeringens satsing på skogbrukets infrastruktur over tid, men savner mer til å fjerne flaskehalser i veinettet.

NORSKOG om Statsbudsjettet: – Klimatiltak i skog og skogforyngelse

7. oktober 2019
NORSKOG er fornøyd med Regjerings satsing på klimatiltak i skog og at den vil legge vekt på at kravene til forynging etter hogst blir oppfylte.

NORSKOG om Statsbudsjettet: Om vern og bruk av skog

7. oktober 2019
Regjeringen øker bevilgningen til skogvern med 10 mill kr. Det viktigste for NORSKOG er at det er stabilitet og forutsigbarhet i bevilgningene til skogvern.

Statsbudsjettet: Blandet signal fra regjeringen når det gjelder biodrivstoff

7. oktober 2019
Regjeringen øker kravet til innblanding av avansert biodrivstoff fra 2,25% til 4% i 2020. Dette er et godt tiltak for å skape marked for en fremtidig norsk produksjon av biodrivstoff.

Statsbudsjettet: Trær som vokser opp og legger på seg karbon

7. oktober 2019
Regjeringa vil legge til rette for bedre utnyttelse av skogressursene – fordi den er grønn, fordi den er bærekraftig, og fordi den «har gode utsikter til å spille en viktig rolle i bioøkonomien fremover».

Norske Skog tilbake på børs

8. oktober 2019
– Nå ønsker vi oss langsiktige aksjonærer som kan utvikle selskapet og dets produktportefølje slik at det legges grunnlag for en stabil, fremtidsrettet og langsiktig drift . Norske Skog er viktig for skogbruket i Norge, uttaler Arne Rørå i NORSKOG.

Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?

31. oktober 2019
140 deltakere er kanskje ny rekord. Og konsentrasjonen i salen var høy da NORSKOGs Erling Bergsaker startet med å utfordre det norske skogbruket på skogproduksjon. – 15 millioner m3 var konklusjonen på analysen som ble gjort til SKOG22 i 2014. Men er dette en evig sannhet?

Skogforum på Honne: – Nibio lager ny analyse av hogstpotensialet

31. oktober 2019
Forsker ved Nibio, Aksel Granhus fulgte opp Bergsakers utfordring om skogbrukets produksjonsmål med å fortelle om et nystartet prosjekt, der målet er å få en ny analyse om hogstpotensiale som er korrigert for de senere års endringer.

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

22. november 2019
Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landsskogtakseringen i Norge er 100 år

25. november 2019
I 2019 er det hundre år siden Landsskogtakseringen ble etablert, som det første nasjonale skogtakserings-programmet i verden. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltok i dag på markeringen på Vitensenteret på Ås.

Norske Skog og Borregaard i samarbeid om biokompositter

3. desember 2019
Norske Skog Saugbrugs og Borregaard i Sarpsborg skal samarbeide om å utvikle biokompositter.

Nytt globalt rammeverk for natur

18. januar 2020
Den 7. januar 2020 deltok NORSKOG i innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen for møtet var at det høsten 2020 skal vedtas nye globale mål for naturmangfold som del av et nytt globalt rammeverk for natur og statsråden ønsket at ulike organisasjoner skulle få anledning til å komme med innspill.

Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon

10. februar 2020
Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, – der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen. NORSKOG ønsker å være med og øke karbonbinding i norsk skog, slik Klimakur foreslår det.

Verden trenger grønne nordiske løsninger

8. mars 2021
De nordiske landenes komplementære styrker gjør at vi kan bygge sterke felles næringsmiljøer som skaper innovasjon, skriver Håkon Haugli i Innovasjon Norge, sammen med sine kolleger fra Sverige og Finland.

Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse

13. april 2021
Selskapet retter fokus mot produkter som emballasje, trelast og biomaterialer fra lignin.

Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi

26. august 2021
NORSKOG vil utfordre partiene til å komme med løfter om økt bruk av tre i offentlige bygg, og økt investeringsstøtte for videre innovasjon.

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne

8. november 2021
Det er mange nye prosjekter i det grønne skiftet både i Norge og Norden som krever råstoff fra skogen, men er det råstoff nok til alle? Hva tenker industribyggerne om dette?

Bedre rammeverk for skogbruket vil redusere utslippet i prosessindustriene

7. april 2022
Biokarbon kan kutte Norges klimagassutslipp med 2 %, men da er det viktig at rammeverket for produksjon og skogbruk forbedres, påpeker stiftelsen Bellona i sin nye rapport.

Regjeringen vil gi skogbruket et grønt industriløft

23. juni 2022
Regjeringen peker på skogbruk som et av syv viktige område i sitt grønne industriløft, og vil gjøre skogbruket mer lønnsomt.

Biozin tildeles 75 millioner euro av EUs Innovasjonsfond

19. juli 2022
I løpet av de første ti driftsårene vil fabrikken spare klimaet for minst 2,57 millioner CO2-ekvivalenter.

Treverk kåret til det beste byggematerialet i materialpyramiden

28. juli 2022
Byggematerialpyramiden er med andre ord en måte å visualisere miljøbelastningen knyttet til produksjon av materialer.

Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG

20. september 2022
Denne høsten har Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland internship hos NORSKOG. De går siste året master i bioøkonomi ved NMBU, med spesialisering innen skog og bioraffinering. Begge har tidligere bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NMBU.

Les NORSKOGs innspill til Næringskomiteen

17. oktober 2022
Næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold ba næringskomiteen om å satse mer på klimatiltak i skogbruk, sikre frivillig vern-ordningen og sikre en bedre LULUCF-ordning.