Opp til regjeringen å hindre at nytt vern blir konfliktfylt
30. juni 2019
Forsker: Flere trær kan slette 100 år med karbonutslipp
6. juli 2019

INNSIKT – Marked nr 1-2019

«INNSIKT - marked» et et nytt informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

«INNSIKT – marked» et et nytt informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

 

KORT FORTALT:

Tendensen er den samme hos alle aktører; nå flyter markedet over av tømmer. Særlig har sagbrukene fulle lagre, men også treforedlinga må nå si nei til ekstra virke. «Alle» forteller imidlertid om relativt stabile pro-duktmarkeder. Det er rett og slett tilbudet som har økt så brått. Og biller, stormer og tørke får skylden for det «hotte» tømmermarkedet. Og prisfall.

 

Tømmer som står i fare for å gå ut på dato for indus- trien, gjør imidlertid leverandørene kreative, så flere melder om nye markedsstrømmer. Men det blir færre og færre hull å putte overskuddslagrene inn i.

 

Bakgrunnen for den kaotiske markedssituasjonen for tømmer nå er ekstremværet Mellom-Europa har vært utsatt for siste halvannet året. Klimakrisen synes å ha kommet til de europeiske skogene. Nytt er at også bøk og furu rammes, – ikke bare grana.

 

LES hele NYHETSBREVET her