Kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER

8. november 2018
Fornøyde kunder har gitt oss en formidabel vekst de siste 20 år og vi fortsetter å vokse. I år vil omsette mer enn 1,7 mill. m3 virke. Samlet omsetning er 1 mrd. kroner. Vi vil nå styrke laget for ytterligere å forbedre oss, og søker en kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER

Ola Aamodt (Hamar) og Erik Ødegård (Trysil) mottar stipend for beste studenter

22. november 2018
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har i dag delt ut priser fra Velg Skog for beste skogstudenter. Tre studenter ved NMBU har mottatt stipend for beste karaktergjennomsnitt ved masterstudiet. To av disse, Ola Aamodt og Erik Ødegård, ble ansatt i NORSKOGs konsulentavdeling i vår.

Kampen om Moelven-kontrollen: – En fiendtlig handling

3. januar 2020
- Viken og AT Skogs forsøk på å ta kontrollen over Moelven er en direkte fiendtlig handling og gjør at det norske skogsamvirket er blåst, sier Torstein Opdahl til Østlendingen i går.