Funn av salmonella på villsvin i Østfold

Om 70 år har de fanget utslipp fra 3600 biler
26. november 2018
Endringer i produktforskriften om biodrivstoff
27. november 2018

Funn av salmonella på villsvin i Østfold

Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr.

Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr for å unngå å bli smittet. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

– Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge, og vi kjenner ikke godt nok til helsesituasjonen til disse dyrene. Funnet av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Salmonella overføres lett ved kontakt med dyr og kjøtt. Vi ber derfor jegere som skal jakte villsvin om å ta forholdregler. Det viktigste er å håndtere rått kjøtt på en måte som minsker smitterisikoen.

– Vi ber alle om å vask hendene etter at de har vært i kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt. Ikke bruk samme redskaper du bruker på villsvin eller villsvinkjøtt til andre områder, og sørg for at du vasker utstyr godt. Rått villsvinkjøtt bør ikke komme i kontakt med andre råvarer, sier Tronerud.

De vanligste symptomene på salmonella er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, mellom dyr, og mellom dyr og mennesker.