Velkommen til årsmøte
25. april 2024
NIBIO inviterer til formidlingskonferanse
28. april 2024

Årsmøte: Resultatmessig NORSKOGs beste år gjennom tidene

25. april avholdt NORSKOG sitt årsmøte på Gamle Logen.

 

På årsmøtet presenterte styreleder Erik Toverud styrets beretning for 2023, mens administrerende direktør Arne Rørå ga en gjennomgang av fjorårets regnskap.  

 

Styreleder Erik Toverud.

– 2023 ble resultatmessig NORSKOGs beste år gjennom tidene, påpekte Toverud.

 

I sin presentasjon snakket styrelederen også om utfordringer og muligheter fremover, og de viktigste næringspolitiske sakene i 2023 og 2024.   

 

NORSKOG er godt posisjonert, men videre utvikling forutsetter selvfølgelig god håndtering av utfordringer med tanke på biologisk mangfold og klima, understreket Toverud. 

 

Valg 

 

Etter presentasjonene fra styreleder og administrerende direktør, ble valg av styre gjennomført. 

Som styremedlemmer ble Otto Langmoen og Andreas Wessel gjenvalgt. ​Erik Toverud, Christine Næss Mathiesen og Thor Wraa ​var ikke på valg, i likhet med varamedlem Peder Stang.  

 

Styreleder Erik Toverud ble i fjor valgt for to år, og var dermed ikke på valg. Otto Langmoen ble valgt som nestleder. 

 

På møtet ble også valgkomitéens leder Anders Christian Haneborg gjenvalgt som leder for 2 år. Leopold Løvenskiold og Jens Christian Delphin var ikke på valg, og fortsetter som medlemmer av valgkomiteen. 

 

Skogpolitikken under lupen 

 

Også i år ble årsmøtet etterfulgt av spennende foredrag. Her var Elin Sunesdotter, skogpolitisk ekspert hos Lantbrukarnas Riksförbund – Skogägarna invitert for å snakke om regulering av skogbruket i Sverige, og den svenske Regjeringens Skogsutredning. 

 

Jon Georg Dale.

I tillegg til Sunesdotter var Jon Georg Dale fra First House invitert til å snakke om hvordan det norske skogbruket er posisjonert for å møte de omdømmemessige utfordringene man nå står ovenfor. 

 

Vi takker både Sunesdotter og Dale for gode foredrag, som ga både innsikt og inspirasjon i arbeidet fremover, og ikke minst alle fremmøtte for deltakelsen!