Langt flere ryper over hele landet

Per Holm Nygård om sitkaavgjørelse: – Ville ikke ha navnet mitt under dette
27. august 2018
Frokostseminar 20. september: Muligheter for næringsutvikling i skogindustrien
28. august 2018

Langt flere ryper over hele landet

KVOTA SETTES: Kvota for årets rypejakt settes denne uka. Statskog har nå lagt fram sine rype- og skogsfugltellinger for 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

INDRE TROMS: Etter flere år med svak utvikling viser tall fra Statskog et oppsving i rypebestanden i hele Norge. I Troms er fortsatt ikke tallene til å juble over.

Tallene er fra perioden 4. til 20. august i samarbeid med jeger- og fiskerforeninger over hele landet hvor Statskog forvalter jakt. Det er i alt telt ryper på 1.800 kilometer takseringslinjer for Statskog, noe som gir et rikt datagrunnlag.

– Det store bildet er svært positivt. Det er alltid lokale variasjoner, noe vi særlig ser i Troms denne høsten. Men alt i alt tyder tallene på økende tetthet og kyllingproduksjon i hele landet, sier jakt- og fiskesjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

De lokale tellingene

I år er til sammen 65,9 kilometer taksert i området Altevann/Dividalen. Det ble gjort 44 observasjoner, og tettheta av ryper per kilometer ble estimert til å være 18.

I fjor ble jaktfelt i Indre Troms stengt på grunn av lave estimerte kyllingtall. I år er området ikke blittt telt opp, med unntak av Altevann og Dividalen. Der ble det estimerte kylling-/partallene satt til 2,3. I fjor ble felt med mindre enn tall på 2,5 stengt. Ved Reisavann var kyllingtallene på fem, mens de i Ytre Troms var på 4,5. Disse tallene danner grunnlaget for årets jaktkvoter, noe som Statskog skal ta avgjørelsen for denne uka.

Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning. Høstens rypejakt starter 10. september.

Tid for avklaring

Det var knyttet ekstra stor spenning til om den ekstreme tørken i sommer kunne ha påvirket rypeutviklingen negativt. Alt tyder på at kyllingene har evnet å finne føde, tross tørken.

– Rapportene våre tyder på at det er mye smågnagere, slik som mus og lemen. Dette er den store motoren for rypeutviklingen. Spesielt reven vil i slike år snarere gå etter smågnagere enn rypekyllinger, sier Breisjøberget.

Høstens rypejakt reguleres etter et nytt forvaltningsopplegg som Statskog innførte i fjor. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før det avklares hvilke begrensninger som må innføres.

– Vi skal gjøre disse analysene nå og drøfte høstens jakt med brukerorganisasjoner. Gode takseringstall virker i retning mindre regulering, men vi må ta høyde for lokale variasjoner. Vi vil avklare dette i løpet av en ukes tid, sier Breisjøberget.