#Motkultur Elvestuen overkjører demokratiet i ulvesaken

Byrådet vil forby ulvejakt i Oslomarka
10. desember 2018
Henter sukker fra tømmerstokker
11. desember 2018

#Motkultur Elvestuen overkjører demokratiet i ulvesaken

Regjeringens trenering av ulveforliket fra 2016 er et demokratisk problem.

Del

Hvorfor gjør statsråd Ola Elvestuen vedtak om uttak av ulv til nok en farse? Fra dag 1 har ulveforliket fra 2016 blitt trenert og ikke fulgt opp av KLD, og sittende statsråd fører tradisjonen videre. Rovviltnemndene besluttet i juli et uttak, Elvestuen har sittet på klagesaken om lisensfelling av ulv i ulvesonen siden da. Jo nærmere jaktstart vedtaket kommer, jo mindre tid får jegerne til å forberede jakten, og mange opplever dette som er et kynisk spill innrettet for å gjøre lisensjakten minst mulig effektiv.

Ulv blir et symbol på at spillereglene i vårt demokrati lekes med av særinteresser som styrer et departement, og i Bygde-Norge brer forakten for sentralarrogansen seg. Statsråd Elvestuen og hans departement leker med det som har satt fyr på Frankrike. Det skader tillit og skaper forakt og avmakt. Har Norge råd til det?

Rovviltpolitikken er preget av at den ikke er av primær interesse for verken Ap eller Høyre, de to statsbærende partier i Norge. I forhandlinger om regjeringskonstellasjoner gis den bort til de særinteressene som taper når forlikene formes. Det skjedde med Ap i 2005-2013 da SV styrte, og nå skjer det igjen under Høyre. Venstre styrer! Både SV og V er svært langt unna å representere flertallets syn og respekterer ikke Stortingsvedtak. Alt blir svært galt.

Våren 2017 sto det to ganger en kamp om lovgrunnlaget for å gjennomføre Stortingets vedtatte ulveforlik. I siste runde avverget daværende statsråd Helgesen mistillit ved å legge seg flat for Stortinget og love at nå skulle lovverket komme på plass og forliket iverksettes. Det er med vantro jeg observerer at statsråd Elvestuen er tilbake på samme spor som før disse rundene. Det demonstrerer en forakt for vårt demokratis spilleregler som en venstremann burde holde seg for god for. I min første periode på Stortinget lyttet jeg flere ganger på venstremann og komitekollega Odd Einar Dørums gjentatte foredrag om dannelse. Respekt var et sentralt tema. Statsråd Elvestuen kan umulig ha fått samme leksjon.

Konsekvensene av at det er særinteresser som har fått styre KLD på rovviltområdet i mange år, uten særlig innblanding fra majoriteten, er at departementet i økende grad ses på som miljøaktivisters forlengede arm. Dette skader nå demokratiet i seg selv fordi folk mister tillit og tiltro, og det skaper det en unødvendig og skadelig distanse til miljøpolitikken i i de delene av befolkningen som faktisk lever med belastningen..

Hvor er respekten for demokratiet? Ulv har blitt mye mer enn bare ulv. Det dreier seg om våre demokratiske prinsipper! Ulveforliket brytes på nær sagt alle punkt og det synes som om kreftene som ville ha mer ulv har fritt spillerom. Det er bemerkelsesverdig at forlikspartnerne på Stortinget ikke bare setter ned foten og sier hvor skapet skal stå!

Del