30 millioner til bioråolje
25. juni 2019
Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport
25. juni 2019

30 millioner til skogsolje fra Åmli

Hensikten med forprosjekteringen er å forberede bygg av et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, såkalt biozin. Administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin Holding uttaler mandag morgen i en pressemelding fra Biozin Holding AS:

– Støtten og samarbeidet med Innovasjon Norge er helt avgjørende for selskapets muligheter til å gjennomføre nødvendige studier og analyser i fasen prosjektet er på vei inn i.

Grønt skifte

Den store støtten er en milepæl for Innovasjon Norge.

– Denne investeringen markerer en milepæl i en storskala satsing på fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

– Dette er et nasjonalt bidrag i det grønne skiftet og viser at Norge sitter på bærekraftige løsninger som verden etterspør, sier Solberg.

Milliardinvestering

Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til den avanserte bioråoljen biozin.

Teknologien som er valgt for denne prosessen vil bli levert av Shell Catalysts & Technologies, som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell. Kapasiteten til anlegget vil være ca. 1 000 tonn biomasse per dag. De samlede investeringene er anslått til 3.5 milliarder kroner.

Håper på gode ringvirkninger

– Industrisatsningen kan gi stor lokal verdiskapning i Åmli kommune og med ringvirkninger for hele regionen,» sier Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agder.

– Vi er glade for å være med på å legge til rette for en positiv investeringsbeslutning som kan gi viktige arbeidsplasser og norsk verdiskaping, sier Hofstad.

Videre i pressemeldingen opplyses det at Biozin Holding AS i løpet av neste fase vil videreutvikle grunnlaget for den endelige investeringsbeslutningen, pluss for byggekontrakten for produksjonsanlegget.

Forprosjekteringen er planlagt å være ferdig tidlig i 2021, og den estimerte kostnaden for denne fasen av prosjektet er 250 millioner kroner.

Pengestøtte med aktiviteskrav

Prosjektet finansieres av aksjonærene Biozin AS (Bergene Holm AS), Preem AB og med tilskuddet fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har besluttet å tildele prosjektet de 30 millionene i utviklingstilskudd under Miljøteknologi-ordningen.Gjennomføring av prosjektet forutsetter en rekke forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til de ulike arbeidspakkene i forprosjekteringen.

Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4.85 millioner kroner til gjennomføring av konseptutviklingen.

Fakta om Biozin

Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS og Preem AB. Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester.

Bergene Holm AS driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.

Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin i flere kommuner i Sørøst-Norge.

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 430 ansatte og omsetning på vel 1,6 milliarder kroner.

Preem AB er Sveriges største oljeselskap, med oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg.

Preem AB prosesserer hvert år over 18 millioner m råolje, og leverer bensin, diesel, tungolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatkunder i Sverige.

Omtrent 2/3 av Preem ABs produksjon eksporteres. Preem AB har 1450 ansatte og en omsetning på om lag 92 milliarder SEK.