Invitasjon :Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?
20. januar 2020
Ny avvirkningsrekord tross prisfall
21. januar 2020

Aksjeselskaper kjøper opp Norges skog

Det framgår av informasjon Dagsavisen har innhentet fra Kartverket, om kjøperne Statskog selv bare omtaler som «andre». Det disse «andre» har til felles er at de har adresse i en annen kommune enn eiendommen de har kjøpt av Statskog, ligger i.

Dagsavisen har omtalt Statskogs salg av skog- og utmarkskommuner, som har pågått helt siden 2011, i flere tidligere artikler.

Stolt over å eie

– Jeg har lenge hatt et ønske om å bli skogeier. Nå eier jeg 7.000 dekar av Norge. Det er jeg stolt over, sier Olav Stolpnes fra Heimdal i Trondheim, til Dagsavisen.

Han har kjøpt ikke bare én, men to av eiendommene Statskog har solgt til «andre», for til sammen nær 3,4 millioner kroner. Den første eiendommen, Ness i Lierne kommune i Trøndelag, på nær 3.200 dekar, kjøpte han gjennom Klipperiet Holding AS. Den andre, snaut 5.000 dekar store Hitraskogen på Hitra, kjøpte han som privatperson sammen med kona, etter at lokalpolitikerne på Hitra hadde nektet å godkjenne firmaet hans som kjøper. De ønsket ikke at den aktuelle eiendommen skulle kjøpes av et «aksjeselskap som hovedsakelig begrunner oppkjøpet med investering i fast eiendom», ifølge lokalavisa Hitra-Frøya.

Ingen byggeplaner

Selv om Stolpnes oppgir å være involvert i både eiendomsutvikling, boligbygging og utleie av næringseiendommer, avviser han at han har noen slike planer for Hitraskogen.

– Vi har ikke planer om å bygge noe der, sier Stolpnes.

– Kona har tilhørighet til Hitra. Vi kjøpte eiendommen med hjertet.

Det mest umiddelbare Stolpnes planlegger, er å få laget en skogbruksplan. Han vil også videreføre utleie av jaktrettigheter, i tråd med hvordan dette så langt har foregått i regi av Statskog, forteller han.

Kjøpet av eiendommen i Lierne ligger litt lenger tilbake i tid. Der leier Stolpnes nå ut både jakt- og fiskerettighetene.

– Jeg fikk nettopp oppgjøret for jakta. Det var på 8.497 kroner. Jeg har ikke kjøpt denne eiendommen for å tjene penger, sier han.

– Hvorfor har du da kjøpt den?

– Noen bruker pengene sine til å kjøpe seg en fin bil, mens jeg kjøper eiendom.

Fem andre aksjeselskap

Foruten Klipperiet Holding AS, er det fem andre aksjeselskap blant de «andre» kjøperne, viser Kartverkets oversikter. Hetlandskogen AS la 16 millioner kroner på bordet for å sikre seg den nesten 9.000 dekar store eiendommen Hetland i Bjerkreim kommune. Ifølge Dalane Tidende er planen å utnytte eiendommene og ressursene der i samsvar med skogbruksplanen med foryngelseshogst og nyplanting.

Også privatpersoner med til dels omfattende næringslivsinteresser har kjøpt skogeiendommer av Statskog. Den som så langt har bladd opp mest er Stian Udnes fra Nes kommune. Han betalte 17,8 millioner kroner for den nesten 7.000 dekar store eiendommen Sletner i Aurskog-Høland kommune. Ifølge nettavisen Raumnes er Udnes daglig leder i hele fem selskaper.

Til samme avis har Udnes omtalt kjøpet som «en langsiktig investering», og at han ikke har andre planer enn å drive skogsdrift.

– Jeg har ingen tanke om å lage boligfelt her ute, har Udnes også uttalt til Raumnes.

Juletrær og øvingsbane

Også Opplysningsvesenets fond, som forvalter Den norske kirkes verdier, og Norges Automobil-Forbund har kjøpt hver sin eiendom av Statskog.

– Statskog hadde plantasje for juletrær og pyntegrønt på Kjørrefjord i Farsund. Fondet kjøpte eiendommen i 2012 for å fortsette produksjonen av juletrær og pyntegrønt. Det er dette eiendommen brukes til i dag, og vi har ikke andre planer for denne eiendommen, opplyser Judy Velle Hafredal, avdelingsdirektør HR og kommunikasjon i Opplysningsvesenets fond.

– NAF kjøpte en eiendom av Statskog i Bjerkreim kommune i 2013, opplyser kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund.

– Denne tomten festet vi av Statskog tidligere for bruk til NAFs øvingsbanevirksomhet. Da grunneier bestemte seg for å selge eiendommen, benyttet vi anledningen til å kjøpe tomten. Vi bruker tomten fortsatt til vår øvingsbanevirksomhet og har ingen andre planer for eiendommen, fortsetter Ryste.

– Per dags dato er det ikke noe som tilsier at vi kommer til å kjøpe flere tomter av Statskog, tilføyer hun.