Historisk felling av villsvin: Norges nordligste noensinne
31. oktober 2019
Villsvin-sugge observert på Rognes, sist observert i retning Singsås
31. oktober 2019

Åpning for jakt på rype i høgfjellet

Det åpnes for jakt på rype uten hund over 1200 meter på Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i perioden 1. november til og med 23. desember 2019.

Kvote: 10 ryper for sesongen og maks 2 pr dag.

2019 er et prøveår.

Jegere som har kjøpt sesongkort for småvilt (både med og uten hund) kan jakte videre på dette. Rype som allerede er felt regnes ikke med i kvoten for perioden.