Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren
25. mai 2018
Så miljøvennlige er trebygg
28. mai 2018

Avskogingen ned i Brasil – utløser mer skogbistand

– Dette er gode nyheter og oppmuntrende tall både for Amazonas, klimaet og for Norges samarbeid med Brasil, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Statsråden mener Brasil har oppnådd imponerende resultater i Amazonas det siste tiåret.

– Tilsammen er atmosfæren blitt spart for utslipp av omkring 5 milliarder tonn CO2, eller knappe 100 ganger Norges årlige utslipp, sier Elvestuen. Norge har betalt for omlag 220 millioner tonn av dette, tilsvarende fire års norske utslipp.

Den årlige avskogingen i Brasil er nå over 60 prosent lavere enn den var i tiåret før landet gjennomførte store skogreformer og partnerskapet med Norge ble innledet.

– Reduksjonene i avskoging siden 2005 har vært blant verdens aller viktigste klima- og miljøtiltak det siste tiåret, sier Elvestuen.

Hogst-økning i to år

I skogårene 2015 og 2016 – som måles fra august til juli – økte avskogingen sammenlignet med de rekordlave årene fra 2011 til 2014. I skogåret 2016, som går fra august 2015 til juni 2016, var avskogingen i Brasils del av Amazonastotalt 7.893 km². Det er et område større enn hele Vest-Agder fylke. Dette var 27 prosent mer enn i skogåret 2015. Det førte til at Norge reduserte utbetalingene av skogpenger til Brasil til 350 millioner kroner. Dette er en kraftig reduksjon fra tidligere år, der bidragene i snitt lå på 925 millioner kroner årlig i perioden 2009-2016.

– Dette skapte bekymring for en negativ utvikling og en oppadgående trend. At avskogingen nå faller igjen er derfor meget positivt, mener statsråden.

– Bistanden virker

– Norges støtte gjennom Amazonas-fondet, har også hatt effekt, sier Ola Elvestuen.

I en pressemelding skriver departementet at ledelsen i Brasils miljøpoliti Ibama er en viktig årsak til reduksjonen i avskogingen at organisasjonen har fått tilført midler fra Norge gjennom Amazonas-fondet.

– Miljøkriminalitet er et globalt problem og en sentral årsak til avskoging og dermed klimagassutslipp globalt. At Norge på denne måten har bidratt direkte til bekjempelse av miljøkriminalitet og redusert avskoging er meget positivt», sier klima- og miljøminister Ole Elvestuen.

–I tiden framover vil vi ytterligere styrke dette arbeidet, både i vårt samarbeid med Brasil, i partnerskap med andre land og gjennom globale initiativer.