Svar på skriftlig spørsmål om skrantesjuke (CWD) på villrein på Hardangervidda
19. november 2020
Målrettet og visjonær klimapolitikk?
20. november 2020

Etterspørselen etter byggevarer i tre fortsetter

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

«Impregnert som produkt har fortsatt svært god salgsutvikling og har økt med 12,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor».

 

«Det er også fortsatt svært god eksport av trelast med en økning på 21,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, hvor man pr. oktober har passert hele fjorårets omsetning på eksport av trelast. På samme tid er det nedgang i eksport av råvarer som sagtømmer på 8,8 prosent», står det skrevet i Byggfakta.

– Eksporten øker også basert på høy etterspørsel etter tre i Europa, en svak kronekurs og økte priser i utenlandske valuta er medvirkende, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

Klikk her for å lese mer om hva Heidi Finstad skriver om saken.