– Ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia
4. desember 2017
Foreslår lenger lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen
4. desember 2017

Europeiska företag kritiska till FSC i Sverige

Svenska FSC-certifierade företag avverkar i skyddsvärda skogar, och dessutom måste nyckelbiotopsinventeringen återupptas. Det skriver 70 europeiska skogsföretag i ett öppet brev till bland annat regeringen.

Det är i ett öppet brev till Skogsstyrelsen, Sveriges regering samt skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA som de 70 FSC-certifierade europeiska företagen uttrycker sitt missnöje med hur FSC-certifieringen fungerar i Sverige.

“Det är med bestörtning vi hör att FSC-certifierade företag avverkar skog med höga bevarandevärden och att nyckelbiotoper inte registreras i nordvästra Sverige under 2017”, skriver de.

Underminerar FSC

Det öppna brevet publiceras på Skydda Skogens hemsida och en av initiativtagarna uppges vara den tyska miljöorganisationen Robin Wood.

De 70 företagen anser att det är oacceptabelt att dessa skogar avverkas inom ramen för skogscertifieringen FSC och att detta underminerar FSCs trovärdighet.

Handelspaus

Företagen kräver därför bland annat att skogsbruk upphör i alla nyckelbiotoper och skogar med höga bevarandevärden i Sverige samt att inventering och registrering av nyckelbiotoper återupptas.

Om inte alla deras krav får gehör hotar företagen att överväga att “pausa” sin handel med svenskt trä och papper, och tillägger: “De av oss som inte handlar med svenska produkter kommer utan tvekan att undvika det”.