Svenske myndigheter starter jakt på Slettås-tispe i Stockholm
8. desember 2017
Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut
8. desember 2017

Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket

Blant temaene det skal forskes på er presisjonsskogbruk for bedre utnyttelse av skogressursene, og utvikling av e-verktøy for bærekraftig og konkurransedyktig norsk næringsmiddelindustri, biokull som gjødsel og utvikling av solenergi på gardsbruk. Det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og matforskningsinstituttet Nofima som skal lede prosjektene.