Tilskudd til kai-og tømmerterminaler i 2019
4. mars 2019
Toppsjefen i Mjøsen Skog sa opp på dagen
5. mars 2019

Han kan bli ny direktør etter skogfusjonen: – Jeg er stolt og glad

Gudmund Nordtun er foreslått som ny administrerende direktør for det fusjonerte selskapet Glommen-Mjøsen Skog. Beskjeden fikk han for to uker siden. – Jeg er stolt og glad over tilliten jeg har fått. Det har vært en krevende tid, nå starter jobben, sier Nordtun.

DEL Forhandlingsprosessen har foregått siden i september og det har siden da vært åpent hvem av de to topplederne, Gudmund Nordtun i Glommen og Steffen Skolseg i Mjøsen Skog, som skulle foretrekkes i toppstillingen i det nye fusjonerte selskapet. I forslaget som nå ligger i på bordet, er altså Glommens Gudmund Nortun foretrukket.

– Jeg er både stolt og glad over at jeg har fått den tilliten det er å lede det nye selskapet. Det har i lang tid vært uavklart og det har selvsagt vært krevende å ikke vite sin framtidige posisjon. Ikke bare for meg, det gjelder alle ansatte i Glommen. Samtidig som fusjonsprosessen har pågått, har det jo vært nødvendig å drive virksomheten best mulig på vegne av eierne, nemlig andelseierne. Og det vil jeg si; det er imponerende å observere at organisasjonen vår har klart å holde så sterkt fokus på den daglige virksomheten, sier Gudmund Nordtun.

Glommen-sjefen sier han nå vil starte jobben med å bygge en best mulig organisasjon for det nye selskapet. Samtidig er han klar på at dette foreløpig bare er et forslag som skal godkjennes av både Mjøsen og Glommen og ikke minst av Konkurransetilsynet før det eventuelt blir en realitet.

Det handler om å gjøre «dem» og «oss» om til «vi»

– Det er to ulike kulturer som nå skal slås sammen. Den største forskjellen ligger nok i at vi i Glommen historisk sett har levd med hard konkurranse på tømmermarkedet, den har ikke vært like tøff i Mjøsens områder. Men det er også mange likheter som vi skal bygge videre på. Det handler om å gjøre «dem» og «oss» om til «vi», sier Nordtun.

Detaljer rundt plassering av avdelinger og ansvar ligger ikke i fusjonsforslaget annet enn at det er foreslått at det nye selskapets skogavdeling skal ledes fra Lillehammer av dagens skogsjef i Mjøsen, Johannes Bergum.

– Vår skogsjef, Per Skaare, har signalisert at han ikke ønsker å gå på som sjef for den nye avdelingen og da ble det enkelt. Det er viktig at en av dagens skogsjefer, som begge er svært kompetente, tar denne jobben. I fasen vi går inn i, vil Det bli for vanskelig å komme utenfra uten inngående kunnskap om begge selskapene i en slik jobb, sier Gudmund Nordtun.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev