Nei til Østmarka Nasjonalpark
15. november 2019
Små bedrifter i distriktene merker formueskatten mest
15. november 2019

Konferanse om urbant landbruk

Landbruks- og matdepartementet inviterer til konferanse om urbant landbruk 18.november. Konferansen markerer startskuddet for arbeidet med strategien for urbant landbruk.

Konferansen er nå fulltegnet, men vil bli streamet her:

Tid: 18.november kl 9.15 -16.30

Sted: Nationaltheateret konferansesenter, ​ Haakon VIIs g. 9, 0161 Oslo

Program 18 november:

09.15 Registrering og kaffe

09.35 Åpning

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Eksempler på urbant landbruk fra lokale initiativer og virksomheter, lokal og regional forvaltning

09.50 Ellen Marie Forsberg og Ellen Dagsrud, Fylkesmannsembetene

Hvorfor er urbant landbruk viktig for Fylkesmannen? Nettverk for urbant landbruk hos Fylkesmannsembetene

10.05 Andreas Capjon, Bybonde i Oslo

En reise i ureist mat – fra Losæter til GrowHUB

10.15 Ida Kleppe, Bybonde i Bergen

Urbant Landbruk på tvers av samfunnsstrukturane

10.25 Asbjørn Barlaup, Voll gård, Trondheim

Hele byens bondegård og kompetansesenter for urban dyrking

10.35 Helene Gallis, Nabolagshager, Oslo

Grønt og sosialt entreprenørskap

10.45 Marianne Leisner, Gartneriet på Bygdø Kongsgård

Kretsløpslandbruk som vekst- og læringsarena

10.55 Sigurd L. Boasson, Mattak, Bergen

Hvordan gjøre byene mer bærekraftige

11.05 Daniel Engvig Amundsen, Dyrk Oslo

Finn en hage nær deg du kan dyrke i

11.15 Tor Evert Lindeland, OBOS

Urbant landbruk som virkemiddel i stedsutvikling

11.25 Romy Ortiz, Oslo kommune

Spirende Oslo – strategi for urbant landbruk

11.35 Kjetil Bjørklund, KS

Urbant landbruk i utvikling av bærekraftige byer og tettsteder

11.45 Marit Valseth, Innovasjon Norge

Tina Rebecca Hov-Gylte, Forskningsrådet

Hva finnes av virkemidler – og hva trengs?

11.55 Spørsmål og kommentarer

12.25 Lunch

Eksempler og relevante aktiviteter fra forskningsmiljøer

13.15 Trine Hvoslef Eide, NMBU

Nasjonalt senter for urbant landbruk

Vebjørn Egner Stafseng, NMBU

Cultivating Public Spaces: Urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities

Petter Jenssen, NMBU

SiEUgreen- promoting urban agriculture for food security, resource efficiency and smart, resilient cities.

13.35 Rebecca Leigh Rutt, University of Copenhagen

A vision for urban farming, a vision for a more sustainable city

13.45 Sebastian Eiter, NIBIO

Bønder og byen: Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder (URBANFARMS)

13.55 Kristin Reichborn-Kjennerud, OsloMet

Prosjektet Edible City Network

14.05 Stig A. Larssæther, NTNU

Urbant landbruk – en nexus i byutvikling?

14.15 Ove Jacobsen, Nord Universitet

Urbant landbruk i lys av økologisk økonomi

14.25 Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet, Risikofaktorer ved urbant landbruk

14.35 Nina Sæther, Norsk genressurssenter

Bevaringsverdige sorter og raser i det urbane landbruket

14.45 Kirsty Mc Kinnon, NORSØK

Organisk materiale i kretsløp

Om Norges skolehagelag

14.55 Spørsmål og kommentarer

15.15 Pause

Innspill fra organisasjoner og lag

Innspill til strategiarbeidet – hva kan en Nasjonal strategi bidra med?

15.35

15.40

15.45

15.50

15.55

16.00

16.05

16.10

16.15

Bodhild Fjelltveit, Norges Bondelag

Rebekka Bond, Norges Bonde- og Småbrukarlag

Alexandra Devik, Økologisk Norge / Andelslandbruk Norge

Mats Olsen, Norges Vel

Øyvind Grimeland Koller, Felleskjøpet

Anders Nohre-Walld é n, Grønn byggallianse

Vibeke Koehler, Bærekraftige liv

Maja Aarønes, Sabima

Joakim Gitlestad, Spire

16.30 Avslutning