– Ulven er målretta og har bite sauene over rygg og nakke
9. juli 2018
11 millioner til skogsveier
10. juli 2018

Ny bok om Nord-Europas skogbrukshistorie

Aktivt skogbruk i hundrevis av år har spilt en stor rolle i internasjonalt samkvem og økonomisk utvikling.

Det har også påvirket naturmiljøene og landskapene.

En ny bok, «Managing Northern Europe’s forests», tar for seg ni europeiske land, Skandinavia, Nederland, Tyskland, Belgia, Polen og Storbritannia, og deres skogbrukshistorie fra fortid til nåtid, med vekt på forvaltning.

Lars Helge Frivold og Asbjørn Svendsrud fra NMBU har bidratt med et kapittel om Norge.

– Da kongen konfiskerte kirkens eiendommer etter reformasjonen, ble han landets rikeste skogeier, forteller Frivold.

– Likevel er det nesten ingen land i verden som har så lite av den produktive skogen sin i statlig eie som Norge.

Det kommer av den dansk-norske utenrikspolitikken på 1600-tallet:

Kongen i København måtte selge eiendom til private for å dekke krigsutgiftene. Da gikk den mest produktive marka først. Staten ble sittende igjen med mye fjell og fjellskog. Dermed måtte myndighetene påvirke private grunneiere, hvis de skulle få kontroll med skogbruket.