I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven. Foto: Sindre Ellingsen
Moelven tjente 335 millioner kr i 2019
3. februar 2020
Rekordhøy tømmerhogst
5. februar 2020

Nye forskningsprosjekter til nytte for skog- og trenæringen

– Vi er opptatt av å øke forskning- og innovasjonsaktiviteten i skog- og trenæringen. Midlene som nå er tildelt legger et viktig grunnlag for at næringen skal kunne gi et større bidrag til verdiskaping og grønn omstilling, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

Ved utgangen av 2019 tildelte Forskningsrådet 112 millioner kroner til flere skog- og trebaserte forskningsprosjekter som ledes av ulike aktører i næringslivet. Prosjektene omhandler blant annet utvikling av nye planteforedlingsmetoder og -teknikker i foredlingsarbeidet for norsk gran, til gode byggløsninger i tre og utvikling av pellets og fôrprotein fra trevirke.

 

Forskningsrådet tildelte også midler til kompetanse og samarbeidsprosjekter, som ledes av ulike forskningsmiljø. Tre av disse prosjektene, ledes av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og skal bidra til å forsterke skogens rolle i klimasammenheng.

 

I tillegg tildelte styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen midler til prosjektet Climate Smart Forestry Norway. Prosjektet, som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget innen skog og klima.

 

I 2019 styrket regjeringen forskingsinnsatsen innen skog og klima med 25 millioner kroner. I tillegg ble det satt av 3 millioner kroner årlig over jordbruksavtalen til et femårig forskingsprosjekt som skal styrke kunnskapsgrunnlaget innen skog og klima. Regjeringen lanserte strategien «Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling» i 2019. Den inneholder flere tiltak for å øke forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteten i skog- og trenæringen.