Kartlegging av natur skjer med god kvalitet
10. mars 2020
Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses
12. mars 2020

Skogeiernes inntekt

SSB har publisert en statistikk som gir en oversikt over de personlige skogeiernes inntekter, gjeld og formue.

Marking the boundary

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk.

 

Kilde: www.ssb.no