Högläggning med tre- och fyruddigt rivhjul
4. oktober 2017
Älgen mår bäst i blandskog
5. oktober 2017

Slettåsulv i Stockholm: Har tatt både hunder og sauer og virker svært lite sky

DEL Liberg forteller at det er observert en hannvalp nord for Stockholm og en hunnvalp sør for den svenske hovedstaden.

Hannvalpen har tatt både hunder og sauer, begge er observert i nærheten av folk og virker svært lite sky. Dette har fått svenskene til å spekulere på om det er slik at ulv som er oppfostret i det norske ulvereviret, trygge for jakt, blir mindre engstelige for folk enn andre ulver.

Stadig tema

– Det kan jeg ikke si noe konkret om. Men det er jo selvsagt slik at dyr lærer fort og de lærer hvem som er fienden. Men skal vi kunne si noe sikkert, må vi undersøke adferden til ulveflokker som lever utenfor den norske sona i forhold til flokker i sona. Da må vi vel egentlig forske på en svensk flokk, sier den svenske ulveforskeren.

Unormal adferd hos ulv er et stadig tema også i norsk debatt. Den svenske forskeren sier det er åpenbart at adferden vil endre seg i forhold til hvor dyra oppholder seg og deres omgivelser.

– Dette er ikke noe spesielt for ulv. Jeg snakker om skyhet. Elg som holder til nær byer og tettsteder der det ikke jaktes på dem, blir mindre sky enn elg som er i skogen med jegere rundt seg. Slik er det med alle ville dyr. Også ulven, sier Liberg.

Spekulasjoner

Han slår også fast det helt åpenbare; blir det flere ulv, vil også flere opptre nærgående. Men han har altså ikke belegg for å si at ulv som er oppfostret innenfor den norske ulvesona blir mer nærgående.

– Men det kan selvsagt ikke utelukkes. Det er en teori og en mulighet for at det er slik. Det er naturlig å tenke seg at for eksempel organisert jakt virker langt mer skremmende på dyra, enn den illegale som foregår i det stille. Men som sagt; foreløpig bare spekulasjoner, sier Olof Liberg som er tilknyttet Skandulv og til daglig er å finne ved Sveriges lantbruksuniversitet.