Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.
21. november 2017
Maskinskatten er et hinder for nye arbeidsplasser
22. november 2017

Sp: – Helt uholdbart at ulvejakta blir stanset

DelEmneord til denne artikkelen

– At ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark nå stanses midlertidig er svært uheldig og kommer til å få alvorlige konsekvenser både for beitedyr, matproduksjon og befolkning i de berørte områdene, sier Ole André Myhrvold, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité for Senterpartiet (Sp).

LES OGSÅ: Småbrukerlaget om ulvejaktstans: – Det kan ikke være sant!

– En slik avgjørelse kan spolere en helt nødvendig ulvejakt som må foregå i vinter når vi har sporsnø, og som vi trenger for å få regulert ulvebestanden i Norge, sier Myhrvold.

Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at miljøorganisasjonen WWF tirsdag fikk medhold i Oslo tingrett. WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

– Storting og regjering klargjorde så sent som for et halvt år siden ulveforvaltningen i relasjon til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Det ble også gjort nødvendige endringer i lov og forskrift. Jeg opplever WWFs krav som et forsøk på rettslig omkamp mot Stortinget, sier Myhrvold.

LES OGSÅ: Norges Skogeierforbund håper staten velger å anke

De regionale rovviltnemndene har vedtatt en samlet kvote på 50 ulver foran høstens lisensfelling. Vedtaket utenfor ulvesonen på uttak av 12 dyr er stadfestet av Klima- og miljødepartementet.

– Senterpartiet forventer nå at staten agerer umiddelbart ved både å gjennomgå saksbehandlingen om lisensjakt på ulv på nytt og ved en eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikke en time å miste i denne saken, sier Myhrvold.

LES OGSÅ: WWF fikk medhold i tingretten – ulvejakta stanses

Emneord til denne artikkelenDel