ABG Sundal Collier og DNB Markets tar opp dekning på Norske Skog – anbefaler kjøp
27. november 2019
Ikea investerar miljarder för klimatet: ”Vill snabba på”
27. november 2019

Vil kartlegge ulovlige bygg i verneområdene i Trollheimen

Mandag kan det bli fattet vedtak om at de vernede områdene i Trollheimen systematisk skal undersøkes for å avdekke blant annet ulovlige byggverk.

DEL Dette går fram av en sak som skal behandles i Verneområdestyret for Trollheimen 2. desember.

Til grunn for forslaget ligger 11 dokumenterte tilfeller av ulovlig bygging og andre tiltak og aktiviteter som ikke er godkjent av Verneområdestyret eller der vedtak eller pålegg ikke er fulgt opp.

Dette antallet brudd på vernebestemmelsene mener saksbehandler Roar Pettersen påkaller behov for en mer samordnet ulovlighetsoppfølging.

Han tar derfor til orde for en planmessig kartleggings- og dokumenteringsrunde før man tar fatt på oppfølgingen.

Det foreslås derfor en samlet gjennomgang og tilsyn av status på alle bygg og tiltak i delområde etter delområde i verneområdene i Trollheimen.

Først ut blir områdene som omfattes av verneforskriften for henholdsvis Innerdalen, Svartåmoen og Minnilldalsmyrene.

Deretter foreslås en gjennomgang av Trollheimen landskapsvernområde som utgjør størstedelen av det vernede arealet i Trollheimen.

Her finner man naturlig avgrensede delområder som Folddalen, Gjevilvassdalen, Jøldalen, Kvenndalen, Resdalen, Romådalen, Skrøådalen, Storlidalen, Vindøldalen med flere.

Les også

Fant tre «ulovlige» turstier

11 konkrete eksempler

De 11 konkrete eksemplene på ulovligheter som legges fram for Verneområdestyret mandag, er blant annet avdekket under befaringer, i dialog med brukere av Trollheimen eller som biprodukt av søknader og kjørebøker med videre.

Dette omhandler både motorferdselssaker, byggesaker og andre søknadspliktige saker. I tillegg er det saker hvor dispensasjon er gitt, men der tiltak ikke er gjennomført i henhold til vilkårene i dispensasjonen.

– Det er ønskelig at Verneområdestyret vurderer hvordan slike saker primært skal følges opp av verneområdeforvaltningen både med hensyn til prosess, strukturering og eventuelt prioritering, heter det i Pettersens saksframlegg.

Les også

Mener reglene for bruk av droner i vernede områder i Trollheimen kan være brutt

Plattinger er gjenganger

Tidens Krav har sett på eksemplene, og en gjenganger i byggesammenheng synes eksempelvis å være at hytteeiere har bygd platting og satt opp tilbygg til hyttene sine.

Verneforskriftene for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder samt Svartåmoen og Minnilldalsmyrene naturreservater har alle et generelt forbud mot alle slags nye tekniske inngrep og oppføring av nye faste installasjoner.

Tilsvarende er det også for motorisert ferdsel hvor det foreligger et generelt forbud mot all motorferdsel. Det betyr at så godt som ethvert byggetiltak og all motorisert ferdsel er søknadspliktig.

Les også

Hytteeiere i Trollheimen må trolig rive ulovlig oppførte bygg

Har bilder av alle bygg

I Forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen vedtatt i 2015 er det for øvrig gitt en detaljert oversikt over hvilke tiltak som er søknadspliktige.

Verneområdeforvaltningen gikk samme år også bredt ut til bl.a. alle grunneiere om hva som var tillatt og ikke i verneområdene.

Opprettelsen av de ulike verneområdene i Trollheimen skjedde i perioden fra 1977 til 1990. I saksframlegget oppgis at det foreligger en tilnærmet komplett bildedokumentasjon av alle bygg i verneområdene i Trollheimen fra tidlig på 1990-tallet.

Les også

Kritisk til vindkraft kloss inntil verneområdene

Tilstreber likebehandling

– En samlet gjennomgang og et tilsyn med denne dokumentasjonen som grunnlag vil -sammen med eventuelle nyere byggesaker – avdekke det alt vesentlige av ulovligheter, argumenterer Roar Pettersen overfor Verneområdestyret.

I tillegg vil det gi Verneområdestyret en oppdatering av eksisterende database over bygg i Trollheimen.

Han tilføyer at en fortløpende oppfølging av de dokumenterte ulovlighetene for det enkelte delområdet, vil legge til rette for at de berørte i den enkelte sak opplevelser at prinsippet om likebehandling blir etterkommet.

En praksis med i hovedsak oppfølging av ulovligheter som blir tilfeldig avdekket på grunn av annen kontakt med ansvarlige eller gjennom tilfeldig klage, vil i en del tilfeller utfordre dette prinsippet.

Les også

Bildene som viser bresmeltingen i Trollheimen

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev