Blandade känslor efter mötet på sågen – håller tummarna för en framtid: «Hoppas verkligen att det blir av»
18. desember 2019
Hva betyr naturtype-kartlegging for skogeier?
18. desember 2019

Villsvin herjer med purkene til Heinrich

ÅSNES (NRK): Grisebonde Heinrich Jung frykter for griseflokken sin om det blir enda flere villsvin i Norge.

Både veterinærer og bønder mener regjeringen ikke tar problemet på alvor./ Villsvin fra Sverige skader råner og bedekker purkene til Heirich. Nå har grisebonden fått nok og krever at myndighetene stopper plagen.

Den store purka lener seg mot bonde Heinrich Jung for å få kos. På den økologiske gården i Åsnes går alle grisene ute hele året.

Men nå gjør villsvin fra Sverige det vanskelig for bonden å ha dyra ute.

Tre ganger har villsvin kommet seg inn til grisene. Ei purke har blitt bedekt og en råne ble hardt skadet.

– De er mye raskere og sterke enn tamsvin. Rånen fikk alvorlige kuttskader og sår som ble infisert. Derfor måtte den avlives, forteller Jung.

Villsvin er uønsket i norsk natur, og bonden mener myndighetene gjør for lite for å bli kvitt problemet.

Frykter dødelig dyresykdom

I Sverige regnes villsvin som en naturlig art og der finnes det nå rundt 300.000 dyr. Problemet er at disse krysser grensa til Norge.

– Med villsvin i våre skoger må vi regne med mer salmonella, parasitter og trikiner i norsk fauna, sier Torill Moseng, som er president i Den norske veterinærforening.

Det de frykter mest er spredning av afrikansk villsvinpest. En svært smittsom og dødelig dyresykdom.

– Får du et utbrudd i besetningen dør nesen alle dyrene, sier Heinrich.

Krever en utryddingsplan

Villsvin formerer seg raskt og om 15 år kan det være så mye som 40.000 villsvin i Norge.

Regjeringen har som mål at det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt over et minst mulig område.

For å nå dette målet er det laget en handlingsplan som gjelder fra nyttår.

– I Sverige ser vi at villsvinbestanden har vokst voldsomt de siste årene, og det er viktig at vi nå får på plass målrettede tiltak for å unngå en slik utvikling i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Men handlingsplanen kritiseres.

– Den vil gjøre det lettere å jakte, men det går ikke raskt nok. Skal bestanden holdes nede må vi ha organisert jakt, sier grønnsakbonde Lars Skarstad.

Han driver Skarstad gartneri på Roverud ved grensa til Sverige, og har hatt uønska besøk av villsvin som har spist opp avlinger.

Ordførere i 6 kommuner i Kongsvinger-regionen går nå sammen om å skrive et bekymringsbrev til landbruksministeren.

– Vi ønsker blant annet jakt om natta, fordi villsvin er mest aktive da. Og penger til å trene opp jegere. Slik kan vi få et effektivt uttak, sier Knut Hvithammar som er leder i regionrådet for Kongsvinger-regionen.

Frykter jakt istedenfor utrydding

Både bønder og politikere NRK har snakket med, er bekymret for at grunneiere i Norge nå vil legge til rette for jakt, og tjene penger på det.

De mener målet må være utrydding og ikke jakt. Hvis ikke kan det føre til at det blir mange flere villsvin i Norge.

Miljødirektoratet, som har laget handlingsplanen sammen med Mattilsynet, deler ikke bekymringen

– Nei, det gjør vi ikke. De ledende rettighetshaverorganisasjonene er omforente om å følge opp intensjonene i handlingsplanen og har iverksatt en egen grunneierbasert prosjekt for å finne gode løsninger. Dette prosjektet ledes av Norskog, sier pressevakt Kjersti Moxnes.