Skogeierne takker for innsatsen i forhold til sommerens mange skogbranner!
24. august 2018
Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (
27. august 2018

Vindkraft øker mest

Det aller meste av elektrisiteten vår som gjør at vi kan få lys og varme kommer fra vannkraft. Hele 95,8 prosent står Norges vassdrag for i produksjonen av kraft. Men vindkraft er på god fart oppover.

I 1993 stod vindkraft for kun 0,06 promille av den totale elektrisitetsproduksjonen. Det tilsvarer 7 GWh. I fjor har vindkraften steget til 2,9 TWh. Det utgjør 1,9 prosent av samlet produksjon, viser en oversikt fra rapporten «Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017». Både vann- og vindkraft regnes som fornybare energikilder.