Skogsarbeidet tørket bort
24. august 2018
Vindkraft øker mest
27. august 2018

Skogeierne takker for innsatsen i forhold til sommerens mange skogbranner!

 

Etter den store skogbrannen i Froland i 2008 ble viktige tiltak satt i verk.  Norge har et eget skogbrannutvalg der både næringen og beredskapsmyndigheter deltar. Der er det samlet mange med spesialkompetanse på feltet.

 

Norge har denne sesongen hatt veldig god helikopterberedskap ledet av DSB med 22 tilgjengelige helikoptre på det meste. I tillegg til god kapasitet har Norge en lederstøtteordning som trer i funksjon når ansvarlig brannsjef rekvirerer helikopterbistand. Lederstøtten skal sikre effektiv utnyttelse av helikopterbistand og gi råd til ansvarlig brannsjef under slokkearbeidet. Effektiv slokking forutsetter god balanse og koordinert innsats mellom mannskap på bakken og aktive helikoptre. Lederstøtten består av brannsjefer med erfaring fra og kompetanse innen skogbrannslokking. Tilsvarende ordning finnes ikke i Sverige.

 

Brannvesenet har i sommer fått god støtte av sivilforsvaret i sitt arbeid. I juli var sivilforsvaret aktive i 102 hendelser og la ned nesten 55000 timer som er ny rekord for en måned. Sverige avviklet sitt sivilforsvar for flere år siden, og mangler derfor denne viktige ressursen.

 

Skogeiere som også er mye ute i skogen har bidratt til at branner har blitt oppdaget på et tidlig tidspunkt.

 

Vi vil spesielt nevne entreprenørene som har vært fleksible i forhold til flytting av maskiner. Disse har også blitt påført økonomiske tap på grunn av full stans i arbeidet i de mest kritiske periodene og for å holde vakt etter endt arbeidsdag.

 

NORSKOG vil takke alle som på en eller annen måte som har deltatt i slukking av sommerens mange skogbranner. Dette gjelder både Brannvesen, Sivilforsvar og en stor frivillig innsats for øvrig.  Uten dette samarbeidet ville brannene fått langt alvorligere konsekvenser.

 

Les SKOGBRANDs Nyhetsbrev om dette.

Nyhetsbrev_skogbrannsesongen2018_aug18