Høring om nødverge for vern av egne dyr

17. januar 2015
Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven.

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

10. mars 2022
Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

10. august 2022
Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.