Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse
13. april 2021
Trebygg, trehus
Kelowna B.C. International airport i Canada bygger verdens første hangar i massivtre.
14. april 2021

Villsvin så godt som utryddet i Danmark

I 2018 besluttet danske myndigheter at villsvin skulle utryddes i Danmark av hensyn til risikoen for spredning av afrikansk svinepest til danske svinebesetninger.

 

Villsvinbestanden ble anslått til 100 – 150 individer. Det ble bygget et gjerde i grenseområdene mot Tyskland som strakk seg fra kyst til kyst. Etter tre års intensiv jakt på dansk side av gjerdet  er det nå mindre enn 5 villsvin igjen i Danmark.