Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG
26. april 2019
Tømmerprisene fortsetter å øke
30. april 2019

Høy aktivitet i skogkultur, men skogeierne må drive mer ungskogpleie!

SSB har sluppet statistikken over skogkultur for 2018. Tallene er hentet fra skogsfondsregnskapet. Det vil derfor alltid være noen «mørketall» fordi noen skogeiere ikke rapporterer tiltak over skogfond, men det meste vil være med – og dessuten er nok trendene viktigere enn det absolutte tallet. Som man ser har aktørene økt innsatsen på planting vesentlig. Denne økningen forventer vi oss skal fortsette. Men bransjen har ikke knekt koden med ungskogpleie. Aktiviteten synker fra et nivå som allerede er for lavt.

 

Ta kontakt med NORTØMMER for å bestille ungskogpleie!

 

 

Se SSB for mer informasjon om statistikken: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogkultur/aar