Kina og India leder an i forgrønningen av jorda
18. februar 2019
Varsam huggning en räddning för regnskogen
19. februar 2019

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG har det fremste skogøkonomiske fagmiljøet i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og utlandet.

NORSKOG er en næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere dvs. eiere som har et aktivt forhold til utnyttelsen av sine skogressurser og hvor inntekten fra skogen utgjør en viktig del av eierens økonomi. En sterk, privat eiendomsrett og frihet til næringsutøvelse er sentralt i NORSKOGs næringspolitikk.  NORSKOG har sammen med datterselskapet NORTØMMER en årlig omsetning på om lag 1 mrd. kroner og står for omsetning av 16% av tømmeret i Norge. Konsulentavdelingen leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt. 

 

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG har det fremste skogøkonomiske fagmiljøet i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og utlandet. Typiske problemstillinger er verdsetting av skogeiendommer, økonomiske analyser, utviklingsprosjekter, skatt, virkesforsynings­analyser, ekspropriasjon, skogvern, avvirkningsprognoser, FoU-prosjekter og annet.

Stadig økende etterspørsel etter vår kompetanse gjør at vi nok en gang ønsker å styrke teamet med en ny konsulent.

Er du skogbruker på masternivå, gjerne med spisskompetanse på et spesielt felt, kan du passe inn i vårt team. Både nyutdannede og etablerte fagpersoner kan være aktuelle.

Vi tilbyr faglig krevende og utviklende oppgaver i et kompetent og trivelig kollegium med god takhøyde. I tillegg til faglige resultater, erfaring og godt humør, verdsetter vi særlig egenskaper som selvstendighet, besluttsomhet og effektivitet.

Intervjuer starter så snart vi får henvendelser vi og ansettelse så raskt vi har funnet den rette. Utlysningen har derfor ikke noen spesiell frist.

 

For mer informasjon, kontakt Yngve Holth tlf. 918 32 236
Søknad sendes til [email protected]