Enighet om skogen i EU
19. oktober 2017
Disse aktørene kan avgjøre Norske Skogs skjebne
20. oktober 2017

SKOGFORUM 2.og 3.november. Meld deg på i dag!

Arthur Buchardt

Arthur Buchardt

Årets høydepunkt for den aktive skogbruker!

Skogforum på Honne den 2. og 3. november 2017 blir et faglig og sosialt høydepunkt du bør få med deg! Det er bra trøkk i skogbruket og det har sjelden vært viktigere å vite hva som foregår for å ta de rette valgene. Det hogges mer enn noensinne. Ny teknologi aktualiserer skogen som både råstoffleverandør og klimafaktor. Den politiske oppmerksomheten øker, samtidig som miljøvernkreftene også tiltar i styrke. Strategisk riktige valg i forvaltningen av råvareleddet vil være avgjørende både på eiendomsnivå og for skognæringen som helhet. Ballasten bak de riktige beslutningene ligger i både informasjon og gode faglige diskusjoner mellom fagfolk. Skogforum på Honne er arenaen der kompetente meninger møtes, brytes og formes til operativ kompetanse. Arrangementet følger samme mønster som alltid – med Honnetoppen og festmiddag a’la Honne som det sosiale høydepunktet.

For program og påmelding se her.