Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?
31. oktober 2019
Skogforum på Honne: Skogressurskart SR16
1. november 2019

Skogforum på Honne: – Nibio lager ny analyse av hogstpotensialet

Forsker ved Nibio Aksel Granhus

Forsker ved Nibio, Aksel Granhus fulgte opp Bergsakers utfordring om skogbrukets produksjonsmål med å fortelle om et nystartet prosjekt, der målet er å få en ny analyse om hogstpotensiale som er korrigert for de senere års endringer.

 

De senere års endringer er i følge Granhus blant annet:

– bonitetsendringer (stort sett høyere boniteter enn tidligere registrert).

– Vern – et politisk vedtak på 10% vern har kommet siden sist analyse.

– Bruk av mer foredlet plantemateriale.

– klimatiltak som gjødsling og tettere planting.

– At mye av dagens hogst foregår i litt unge bestand.

 

– Disse elementene skal inni prosjektet som vi startet for bare få dager siden. Den nye analysen skal være ferdig i mars, forteller Granhus.

 

Den forrige analysen kom med SKOG22 i 2014, og da anslo man et hogstpotensial på rundt 15 millioner m3. Granhus tror på bakgrunn av samlet historiske data at vi godt kan øke hogsten til mellom 15 og 18 millioner m3, men at det kan fordre at vi må hogge noe mindre i fremtiden en stund. – Det er det jo ingenting i veien for at man periodevis hogger mer eller mindre, kommenterer Granhus. Han understreker at anslaget  på 15-17 millioner m3 inkluderer ved og hjemmeforbruk på rundt 2 millioner m3 – ikke bare grantømmer på industritomt. Da har han også tatt driftslengder og terrengvariasjoner i betraktning. – Potensialet ligger på omkring 25 millioner m3, men reduseres når man legger inn en begrensing på 1,5 km driftslengde og 33% helning som limit, konstaterer han.

 

Granhus har skjelt til historiske resultater og forteller at allerede i 1951 satte skogbruket seg som mål en produksjon på 24,23 millioner m3 i året «i fremtiden» (om 70 til 100 år?). Og Asbjørn Svendsrud, på dengang NLH, satt i 1964 mål om 24,2 millioner m3 årlig, men da «forutsatt en jevn aldersfordeling», sa Svendsrud den gang. – Der er vi langt fra i dag, konkluderer Granhus som viser en kurve som viser at 42% er i hogstklasse 5 i dag.