Meld deg på SKOGFORUM i Oslo: – Hvordan sikre en klimaoptimal skognæring?
5. september 2019
Senterpartiet vant valget i nye Indre Østfold kommune
10. september 2019

Skogforum i Oslo 25. sept 2019; – Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

 

– Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

Når:            Onsdag 25. september – kl 12.00 – 15.15
Hvor:          Litteraturhuset, Oslo       
Arrangementet er GRATIS – Arrangør:  NORSKOG
Påmelding: HER    – eller send en e-post til line.venn@norskog.dev.indexportal.no

 

Kl 11.30 – 12.00         Kaffe
             

Velkommen og innledning
              Line Venn, møteleder, NORSKOG

 

            Skogens rolle i FNs nye rapport om klimaendringer og landarealer

– Hvordan kan vi bidra i Norge og Norden?

Francesco Cherubini – forsker ved NTNU
(Hovedforfatter av kapittel 6).

 

            Skog på nye arealer i Norge?

«En analyse av effektene av å plante gran på gjengroingsarealer i Norge.»

Gunnhild Søgaard – forsker ved Nibio 

(Spesialfelt; klimatiltak i skog, skogskjøtsel og klimagassregnskap).

 

            Karbonregnskapet i den svenske skognæringen

Ny rapport om skogkonsernet SCAs footprint.

Hvordan skal selskapet bruke dette som verktøy videre?

                                   Björn Lyngfelt, kommunikasjonssjef i SCA

 

            Skogen som aktiv klimaløsning i Norge

Hvordan kan skogbruket bidra med praktiske løsninger på klimakrisen?

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri og bioøkonomi i Zero

 

Kl 13.25 – 13.40         Pause

 

            Innspill fra politikere:

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan (KrF)

 

Solveig Schytz (Venstre)
Morten Ørsal Johansen  (FrP)
Nils Kristian Sandtrøen (Ap)
– Arild Hermstad (MDG)

 

            DEBATT – fagpanelet og inviterte politikere med spørsmål
fra salen

            Oppsummering og avslutning

 

«– For å nå klimamålene, må vi plante til et landareal på størrelse med Australia.»                                     

Kilde: FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landareal, 8. august 2019

 

Får du ikke kommet på dette Skogforumet? Da kan du se det på strømming, samtidig eller i etterkant her:

https://youtu.be/ObeVzIbxSrc

 

VELKOMMEN!