– Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

Meld deg på SKOGFORUM i Oslo: – Hvordan sikre en klimaoptimal skognæring?
5. september 2019
Senterpartiet vant valget i nye Indre Østfold kommune
10. september 2019

– Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

PROGRAMMET for Skogforum 25. sept, Litteraturhuset – Oslo

PROGRAMMET for Skogforum 25. sept, Litteraturhuset – Oslo

 

– Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

Når:            Onsdag 25. september – kl 12.00 – 15.15
Hvor:          Litteraturhuset, Oslo       
Arrangementet er GRATIS – Arrangør:  NORSKOG
Påmelding: HER    – eller send en e-post til [email protected]

 

Kl 11.30 – 12.00         Kaffe
             

Velkommen og innledning
              Line Venn, møteleder, NORSKOG

 

            Skogens rolle i FNs nye rapport om klimaendringer og landarealer

– Hvordan kan vi bidra i Norge og Norden?

Francesco Charubini – forsker ved NTNU
(Hovedforfatter av kapittel 6).

 

            Skog på nye arealer i Norge?

«En analyse av effektene av å plante gran på gjengroingsarealer i Norge.»

Gunnhild Søgaard – forsker ved Nibio 

(Spesialfelt; klimatiltak i skog, skogskjøtsel og klimagassregnskap).

 

            Karbonregnskapet i den svenske skognæringen

Ny rapport om skogkonsernet SCAs footprint.

Hvordan skal selskapet bruke dette som verktøy videre?

                                   Björn Lyngfeldt, kommunikasjonssjef i SCA

 

            Skogen som aktiv klimaløsning i Norge

Hvordan kan skogbruket bidra med praktiske løsninger på klimakrisen?

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri og bioøkonomi i Zero

 

Kl 13.20 – 13.40         Pause

 

            Innspill fra politikere

            DEBATT – fagpanelet og inviterte politikere med spørsmål
fra salen

            Oppsummering og avslutning

 

«– For å nå klimamålene, må vi plante til et landareal på størrelse med Australia.»                                     

Kilde: FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landareal, 8. august 2019

 

VELKOMMEN!