Ставки На Спорт же Спортивная Аналитик
19. oktober 2022
NORSKOG på transporthøring: – Sørg for at pengene går til tiltak som hjelper, og ikke bare planer som blir lagt i en skuff.
21. oktober 2022

NORSKOG på høring i Energi- og miljøkomiteen

NORSKOG var representert ved Anders Ringstad, Benthe Løvenskiold og Kristine Jacobsen.

I går deltok NORSKOG på høring på stortinget i energi- og miljøkomiteen.

 

 

Skogvern

NORSKOG på lik linje med en rekke andre aktører fremmet viktigheten av å øke bevilgningen til skogvern. Dette for å redusere ventetiden mellom avtaleinngåelse til utbetaling av erstatning og sørge for at områder som tidligere har blitt akseptert av staten blir gjennomført innenfor rimelig tid. Det er derfor viktig at budsjettposten økes og utbetalingen til Statskog settes på vent.

 

Kartlegging og båndlegging

NORSKOG fremmet behovet for å kvalitetssikre kartlegginger i skog. Skognæringen er tjent med et høyt kunnskapsnivå om norsk natur. Det er derfor bra at det utføres kvalitativt gode kartlegginger av miljøkvaliteter. Imidlertid er det betydelige ulemper med de kartleggingene som er gjennomført som påfører skogeier store kostnader.

 

Innføring av EU-regelverk

NORSKOG jobber aktivt med problematikken omkring EUs regelverk som vil kunne påvirke det norske skogbruket kraftig grunnet beregningsmetodikken i LULUCF.

 

Rovdyr

NORSKOG mener nå at regjeringen må komme på banen for å på plass en erstatningsordning for tapte utmarksinntekter så raskt som mulig, da de enda ikke har innfridd stortingsvedtaket fra 2016 om å utrede dette.

 

Hele høringsuttalelsen kan du lese HER