– Noe er riv ruskende galt

Gunnar A. Gundersen feilinformerer igjen
15. januar 2019
Gledelig lavt sykefravær i skogbruket
15. januar 2019

– Noe er riv ruskende galt

I mer enn ett år har Riksrevisjonen i det stille gransket norsk ulvepolitikk. Regjeringens kritikere håper utfallet blir at flere ulver kan skytes.

Riksrevisjonen skal granske norsk ulvepolitikk

– Når 10 000 mennesker fra hele landet tyr til gatene for å demonstrere for et stortingsvedtak, så er det et tydelig signal om at noe er riv ruskende galt med rovviltforvaltningen, sier Gunnar Gundersen til Dagbladet.

Gundersen representerte Høyre på Stortinget i tre perioder fram til forrige valg. Han er næringspolitisk sjef i Glommen skog og leder av den såkalte Naturbruksalliansen, som var med å arrangere ulvedemonstrasjonen foran Stortinget i forrige uke.

Undersøker

Diskusjonene om norsk rovdyrpolitikk har gått høyt i en årrekke. Påstanden fra ulvemotstanderne om at regjeringen ikke følger opp stortingsvedtaket om bestandsmål for ulv, er blitt gjentatt med styrke i flere sammenhenger.

Nå har Riksrevisjonen på eget initiativ valgt å granske norsk rovdyrpolitikk.

– Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring, heter det i en kortfattet melding på Riksrevisjonens hjemmesider.

Der varsles det at konklusjonene kommer 18. juni. Inntil da vil ingen i Riksrevisjonen kommentere saken, men undersøkelsene har pågått ett års tid allerede.

Store forventninger

Gunnar Gundersen har store forventninger til undersøkelsen og sier det er noe han har etterlyst lenge.

– Nå håper jeg Riksrevisjonen gjør en grundig jobb med å gå dette etter i sømmene. De senere åra har vi sett en dreining i rovviltforvaltningen som i stadig større grad går i favør av de store rovdyra, på bekostning av hensynet til enkeltmennesker, næringsdrivende og bygdesamfunn, sier Gundersen, som i flere år har vært en innbitt kritiker av regjeringens politikk på dette området.

– Regjeringen synes å ha glemt den todelte målsettingen for rovviltforvaltningen, og de klare føringene som Stortinget har gitt, sier han.

Avviser

Spørsmålet om ulveforvaltningen har blitt berørt på Hadeland, der de fire partiene på borgerlig side sitter samlet for å meisle ut en regjeringsplattform. Både i Frp og i KrF har kritiske røster anklaget regjeringen for ikke å følge opp Stortingets rovdyrforlik fra 2016.

På motsatt side har MDG, Venstre og SV – som alle sto utenfor dette forliket – vist til formuleringer i Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven som betoner ansvaret Norge har for å forvalte en ulvestamme.

– Er det dårlig nytt for dere at Riksrevisjonen undersøker norsk ulveforvaltning?

– Nei, det er fint at Riksrevisjonen ser på dette. Men jeg forventer at de sørger for å se på alle relevante stortingsvedtak. Ulven er en kritisk truet art som er gitt et ekstra vern i naturmangfoldsloven fra 2009, sier SVs Lars Haltbrekken.

Leder Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH sier Riksrevisjonen «ikke er mest passende» til å se på norsk rovdyrpolitikk.

– Riksrevisjonen har ofte et snevert nasjonalt fokus. Jeg forutsetter at de ser på helheten her, for dette handler også om lover og internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av, sier Martinsen. Hun viser til Bernkonvensjonen, naturmangfoldsloven og Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.