Stigende tømmerpriser og god avvirkning

Kan gå mot rekordår for skognæringa
22. oktober 2018
Tømmertransport tema på “Transport & logistikk”
22. oktober 2018

Stigende tømmerpriser og god avvirkning

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid i fjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivitet under tørken i sommer.

Totalt er det avvirket 8,2 millioner kubikmeter tømmer til nå i 2018, av dette er 2,4 millioner kubikmeter tømmer avvirket i tredje kvartal.

Stor etterspørsel etter trelast både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet gjør at tømmerprisene har økt fra et allerede høyt prisnivå, og særlig markant har økningen vært for massevirke.

Mange nye arbeidsplasser

– Dette er gode nyheter for skog- og trenæringen. Regjeringen har levert en historisk satsing på bedre rammevilkår for skogbruket. I perioden 2014-2018 er det bevilget til sammen 760 millioner kroner til veier og kaianlegg, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. – Dette gir grunnlag for å øke produksjonen og lønnsomheten i næringa, samtidig som det gir mange nye arbeidsplasser i distriktene, sier Hoksrud.

Blir det gode driftsforhold resten av året er det grunn til å tro at 2018 blir et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris. Tradisjonelle skogfylker i innlandet har stått for det meste av økt avvirkningen, dette følger samme mønster som tidligere år.