Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv
6. februar 2020
Ønsker å stoppe villsvin på grensa
7. februar 2020

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

– Det blir et politisk blodbad, sier Venstres Ketil Kjenseth til NTB.

Reaksjonern kommer etter at det er synes klart at naturmangfoldloven igjen kommer i spill på Stortinget. Det åpner for nye, harde slag om hvordan ulv og andre rovdyr skal forvaltes.

– Det er helt utrolig at Arbeiderpartiet går inn for å svekke loven, sier SVs Lars Haltbrekken.

Energi- og miljøkomiteen skulle torsdag avgi sin innstilling til Senterpartiets forslag om å skyte 10–12 ulver i revirene Mangen og Rømskog i Akershus.

Men komitémøtet torsdag tok en overraskende vending. Hele saken måtte utsettes fordi både Fremskrittspartiet og Ap nå åpner for å endre naturmangfoldloven.

Ap vil klargjøre at Stortingets bestandsmål skal forstås som et maksimumsmål.

Når målet om fire til seks kull er nådd, skal det i seg selv være nok til at myndighetene kan si ja til å felle dyr.

Dermed trenger ikke myndighetene å bruke andre begrunnelser, som å avverge skade på husdyr.

– Rovviltforliket skulle få ned konfliktnivået, det har åpenbart ikke virket, sier miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Han påpeker at nesten alle hevder de har rovdyrforliket fra 2011 i ryggen, selv om de har helt ulike syn.

– Vi mener det er behov for en presisering, sier han. Barth Eide planlegger å legge fram forslaget for Stortinget på tirsdag.

Også Frps Jon Georg Dale varsler en lovendring. Det vil komme dersom staten ikke når fram med sin anke i den såkalte ulverettssaken.

Borgarting lagmannsrett slo i forrige uke fast at to av fellingsvedtakene som Klima- og miljødepartementet gjorde i 2017 var ugyldige, og saken blir nå anket inn for Høyesterett.

– Hvis dagens lov står i veien for Stortingets fastsatte bestandsmål, så er det loven det er noe i veien med, ikke bestandsmålet, sier Dale til NTB.

For ulvens venner på Stortinget er det Arbeiderpartiets utspill som overrasker mest.

– Det er helt utrolig at Ap går inn for å svekke loven. Jeg frykter at dette vil ha større konsekvenser enn bare hvor mange ulv som skytes, at det også rammer andre dyrearter i norsk natur, sier Haltbrekken i SV.

Han varsler at SV vil kjempe for å forsterke loven for å forhindre tap av natur.

– Dette virker totalt useriøst og desperat fra et tradisjonelt styringsparti som Ap, sier Kjenseth, som er på besøk i Brussel og ikke var til stede på komitémøtet torsdag.

Venstre-politikeren spør seg hvordan Ap har tenkt at forslaget skal holde seg innenfor internasjonale forpliktelser om å ta vare på truede arter.

Sandra Borch (Sp) er åpen for å se på lovendringer, men hun er mer opptatt av at Frp ikke støtter deres forslag og at de dermed skusler bort muligheten for å skyte de to ulveflokkene før jaktsesongen er over.

– Det forteller bare igjen at Frp er mer opptatt av å gi sin støtte til Venstre og dyrevernorganisasjonen Noah enn å få en reell endring i rovdyrpolitikken, sier hun.

– Dette er ikke juss, men politikk. Nok en gang feiger de ut, fortsetter Borch.

KrFs Tore Storehaug, som er saksordfører for Sp-forslaget, opplyser at han har sendt brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) for å få en avklaring på sakene som er kommet opp. Han vil ikke si hvordan KrF vil forholde seg til forslag om lovendring, men viser til regjeringsplattformen.

– Der står det at naturmangfoldloven skal ligge fast.

Klima- og miljødepartementet ankar dommen i saka om lisensfelling av ulv
6. februar 2020
Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv
6. februar 2020

– Det blir et politisk blodbad, sier Venstres Ketil Kjenseth til NTB.

 

Reaksjonern kommer etter at det er synes klart at naturmangfoldloven igjen kommer i spill på Stortinget. Det åpner for nye, harde slag om hvordan ulv og andre rovdyr skal forvaltes.

 

– Det er helt utrolig at Arbeiderpartiet går inn for å svekke loven, sier SVs Lars Haltbrekken.

 

Energi- og miljøkomiteen skulle torsdag avgi sin innstilling til Senterpartiets forslag om å skyte 10–12 ulver i revirene Mangen og Rømskog i Akershus.

 

Men komitémøtet torsdag tok en overraskende vending. Hele saken måtte utsettes fordi både Fremskrittspartiet og Ap nå åpner for å endre naturmangfoldloven.

 

Ap vil klargjøre at Stortingets bestandsmål skal forstås som et maksimumsmål.

 

Når målet om fire til seks kull er nådd, skal det i seg selv være nok til at myndighetene kan si ja til å felle dyr.

 

Dermed trenger ikke myndighetene å bruke andre begrunnelser, som å avverge skade på husdyr.

 

– Rovviltforliket skulle få ned konfliktnivået, det har åpenbart ikke virket, sier miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

 

Han påpeker at nesten alle hevder de har rovdyrforliket fra 2011 i ryggen, selv om de har helt ulike syn.

– Vi mener det er behov for en presisering, sier han. Barth Eide planlegger å legge fram forslaget for Stortinget på tirsdag.

 

Også Frps Jon Georg Dale varsler en lovendring. Det vil komme dersom staten ikke når fram med sin anke i den såkalte ulverettssaken.

 

Borgarting lagmannsrett slo i forrige uke fast at to av fellingsvedtakene som Klima- og miljødepartementet gjorde i 2017 var ugyldige, og saken blir nå anket inn for Høyesterett.

 

– Hvis dagens lov står i veien for Stortingets fastsatte bestandsmål, så er det loven det er noe i veien med, ikke bestandsmålet, sier Dale til NTB.

 

For ulvens venner på Stortinget er det Arbeiderpartiets utspill som overrasker mest.

 

– Det er helt utrolig at Ap går inn for å svekke loven. Jeg frykter at dette vil ha større konsekvenser enn bare hvor mange ulv som skytes, at det også rammer andre dyrearter i norsk natur, sier Haltbrekken i SV.

 

Han varsler at SV vil kjempe for å forsterke loven for å forhindre tap av natur.

 

– Dette virker totalt useriøst og desperat fra et tradisjonelt styringsparti som Ap, sier Kjenseth, som er på besøk i Brussel og ikke var til stede på komitémøtet torsdag.

 

Venstre-politikeren spør seg hvordan Ap har tenkt at forslaget skal holde seg innenfor internasjonale forpliktelser om å ta vare på truede arter.

 

Sandra Borch (Sp) er åpen for å se på lovendringer, men hun er mer opptatt av at Frp ikke støtter deres forslag og at de dermed skusler bort muligheten for å skyte de to ulveflokkene før jaktsesongen er over.

 

– Det forteller bare igjen at Frp er mer opptatt av å gi sin støtte til Venstre og dyrevernorganisasjonen Noah enn å få en reell endring i rovdyrpolitikken, sier hun.

 

– Dette er ikke juss, men politikk. Nok en gang feiger de ut, fortsetter Borch.

 

KrFs Tore Storehaug, som er saksordfører for Sp-forslaget, opplyser at han har sendt brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) for å få en avklaring på sakene som er kommet opp. Han vil ikke si hvordan KrF vil forholde seg til forslag om lovendring, men viser til regjeringsplattformen.

 

– Der står det at naturmangfoldloven skal ligge fast.

 

Av Gunnhild Hokholt Bjerve