Meld inn skogskadene etter stormen 19. november 2021
3. oktober 2022
Dramatiske kutt i bevilgning til frivillig vern
6. oktober 2022

Bergene Holm investerer 300 millioner kroner i økt produksjon, produktinnovasjon og digitalisering

Avdeling Kirkenær i Grue får ny saglinje og tømmerinntak (150 MNOK).

Bergene Holm AS investerer 300 millioner kroner i økt produksjonskapasitet ved to fabrikker. Avdeling Haslestad i Holmestrand får ny råsortering (150 MNOK), og avdeling Kirkenær i Grue får ny saglinje og tømmerinntak (150 MNOK). Med disse investeringene vil Bergene Holm øke tømmerforbruket til knappe 1,5 millioner kubikkmeter innen utløpet av 2024. Produksjonsøkningen skal støtte opp om selskapets nye produkter som er lansert i 2022 og som kommer i 2023.

 

Bergene Holm har en klar vekststrategi som innebærer å foredle mer tømmer i Norge til beste for det grønne skiftet og nasjonal verdiskaping. Selskapet kjøpte i 2021 tømmer til en verdi av omtrent 800 millioner kroner. Beløpet vil øke i årene fremover med økt produksjon.

 

Foruten en tydelig vekststrategi, satser selskapet målrettet på dokumentasjon, digitalisering og innovasjon. Dette har så langt resultert i kledningsproduktene NORD®, TRYR® og FORTRES®, og våren 2023 kommer et nytt og revolusjonerende produkt for fasade og uterom. Også nye interiør-kolleksjoner er under utvikling og vil bli lanseringsklare i 2023. Selskapet har pr i dag 1500 av de totalt 5000 maskinlesbare EPD-ene i NOBB. Dette vitner om en massiv satsing på dokumentasjon og digitalisering til beste for våre kunder. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke med nylig tilsatte innovasjonssjef og bærekraftsjef, sammen med 4 digitaliseringseksperter.

 

Selskapet har de siste årene investert vel 350 millioner kroner ved fabrikken i Åmli i Agder, og avdeling Skarnes i Sør-Odal monterer i høst et nytt impregneringsanlegg til 60 millioner kroner. Nå fortsetter selskapet veksten.

 

I vår ble det kjent at avdeling Haslestad investerer 70 millioner kroner i to nye tørkekanaler. Nå er det signert kontrakt med det svenske selskapet Renholmen AB om en ny råsortering. Den skal være operativ pr 3. kvartal 2024.

 

Avdeling Kirkenær har signert kontrakt med det svenske selskapet Ari Vislanda om leveranse av en ny saglinje i første halvår 2024. Det er dessuten innledet forhandlinger om leveranse av et nytt tømmerinntak til saglinjen.

 

Med disse investeringene vil Bergene Holms innen utløpet av 2024 produsere mer enn 750 000 kbm trelast for det norske og internasjonale markedet.

 

Bergene Holm AS har 7 fabrikker på Sør- og Østlandet og er Norges nest største trelastprodusent med et tømmerforbruk på ca. 1,15 millioner kbm tømmer (2021), tilsvarende 25 000 fullastede tømmervogntog. Gjennom datterselskapet Biozin AS satser Bergene Holm på produksjon av bioråolje, og datterselskapet Bergene Holm Eiendom AS driver utvikling og salg av eiendommer.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Erland Løkken, adm.dir. Bergene Holm AS, tlf. 98 25 03 01
  • Kommunikasjonsdirektør Tone Bente Bergene Holm, tlf. 98 25 03 05