Bergene Holm investerer 300 millioner kroner i økt produksjon, produktinnovasjon og digitalisering
4. oktober 2022
Statsbudsjettet 2023: Dramatiske vernekutt, men rom for skogbruk
6. oktober 2022

Dramatiske kutt i bevilgning til frivillig vern

Regjeringen har mer enn halvert bevilgningen til frivillig vern. Bevilgningen var i fjor på 435 mill. kroner, – men den er nå 200,7 millioner kroner.

 

NORSKOG har forståelse for at statsbudsjettet er strammere i år, men mener likevel at et så dramatisk kutt kan ha store konsekvenser for skogeiere som har inngått avtale om vern. – Vi er ikke bekymret for omfanget av vernet, men for ventetiden for skogeiere som har inngått avtale om vern, men som ikke har mottatt noen form for kompensasjon. Enkelte skogeiere har ventet opptil tre år på utbetaling, og med så store kutt kan ventetiden bli enda lengre, sier Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG.

 

Halveringen av bevilgningen kan også bidra til å svekke tilliten til ordningen. – Alt skogvern i Norge skal skje frivillig, og vi er veldig fornøyde med at regjeringen slo fast i Hurdalplattformen at det skal fortsette å være slik. Tvunget vern er en alvorlig innskrenking av eiendomsretten, og bidrar også til kostbare konflikter og rettsaker. Men for at skognæringen skal ha tillit til ordningen er det viktig med forutsigbarhet. Regjeringen gir uttrykk for at de ønsker billigere frivillig vern, samtidig som de øker potten til nasjonalparkvern synes vi er motstridene, sier Rørå.

 

For å opprettholde tilliten til frivillig vern, bør regjeringen øke bevilgningen. NORSKOG har tro på at dette vil skje i forhandlingene med SV, som fikk økt bevilgningen til frivillig vern da den ble kuttet i fjor.

 

I et trangt budsjett er det også viktig at private skogeiere blir prioritert før Statskog.

 

Les felles pressemelding fra NORSKOG og Skogeierforbundet HER.