Ressursgrunnlag for 40% innblandet biodrivstoff i Norden
11. mars 2019
Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien
11. mars 2019

Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen

NORSKOG har nå avsluttet prosjektet "Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen"

DCIM100MEDIADJI_0673.JPG

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og NORSKOG, der NORSKOG har hatt prosjektlederansvaret.

Rapporten kan leses her: https://norskog.no/prosjekter/bruk-av-bildedata-i-skogbruksplanleggingen/

 

Tilgang på oppdaterte ressursdata er nødvendig for å fatte de riktige beslutningene i skogforvaltningen. I dag lages de aller fleste nye skogbruksplaner vha. flybåren laserscanning etter den såkalte arealmetoden. I dette prosjektet har man sett på om man kan benytte fly- eller dronebilder som datagrunnlag for skogbruksplaner vha. bildematching.

Prosjektet sin del 1,utført av NMBU, viser at bildematching basert på bilder tatt fra fly gir nesten like gode takstresultater som en får ved ordinær laserscanning.
Bruk av dronebilder og bildematching kan også benyttes til å lage skogbruksplaner for mindre skogområder, men kostnadene kan bli høye hovedsakelig grunnet høyt tidsforbruk for innsamling av prøveflater i forhold til kartlagt areal.