Meld deg på SKOGFORUM på Honne
19. oktober 2021
Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge
20. oktober 2021

Nå er det den vanlige Ap-statens tur

Det er bedriftene – små og store over hele landet - som er innovative, mener Bjørlo.

 

Næringskapittelet i Ap-/Sp-regjeringens nye plattform handler i hovedsak om én ting: Staten. Staten skal styre mer, eie mer, kjøpe seg opp og plukke vinnere. Der det ellers i plattformen er snakk om mer tillit og mer makt til vanlige folk, er det ingen tegn til det i næringspolitikken. Tvert imot: Nå er det mer stat for alle pengene. Det er den vanlige Ap-statens tur i norsk næringspolitikk.

 

Magnus Marsdal i tankesmien Agenda treffer spikeren på hodet når han sier følgende om næringsdelen av Hurdalsplattformen: «Dette er oppsiktsvekkande radikalt, og eit brot med den politikken som har vorte ført i Noreg i 30 år no».

 

I plattformen sies det rett ut at statlig eierskap skal forsterkes i norsk økonomi. Staten skal etablere eller kjøpe seg inn i selskaper på områder av strategisk interesse for Norge. Statlig etablering og oppkjøp skal dermed ikke bare skje innenfor energi og finans, men også i IKT-industri/ digital økonomi, skogbruk, maritime næringer, fiskeri og havbruk, mineralindustri, legemiddelindustri, med mer.

 

Jeg tror det er en farlig vei å gå å tro at «staten vet best» hvordan vi utvikler nye, grønne bedrifter og næringer, og ikke næringslivet selv. Det er bedriftene – små og store over hele landet – som er innovative. Samtidig vet vi at strategiske statlige oppkjøp fort betyr å gi et sugerør i statskassen for ulønnsomme bedrifter og prosjekter, eller selskaper med «gode venner» i regjering og LO-ledelse.

 

Hvordan gikk det med CO2-fangsten på Mongstad – det som skulle være «månelandingen» til den forrige rødgrønne regjeringen? Og hva med de to milliardene som Naturkraft investerte i et sterkt forurensende gasskraftverk på Kårstø – en beslutning initiert av Ap? Et gasskraftverk som aldri var i kontinuerlig drift eller tjente penger.

 

Jeg nevner i fleng: Milliarder av kroner er tapt som følge av at Ap og Stoltenberg I-regjeringen i 2000 «gav bort» store tomteverdier til Fred Olsen og andre investorer for å bygge «Norges Silicon Valley». Igjen er et lite skilt med «IT Fornebu» i et hjørne utenfor Hangar 4. Sentrumsregjeringen med daværende næringsminister i spissen, Venstres Lars Sponheim, ville selge tomtene til markedspris.

 

Fellesskapet har mistet 79 millioner kroner fordi den rødgrønne regjeringen i 2006 opprettet en dørfabrikk i Årdal i Sogn og Fjordane. Den var aldri lønnsom, men forverret rammevilkårene for private bedrifter som produserte bedre produkter i Lyngdal og Bindal. Eksemplene er flere.

 

Venstre mener staten skal være en aktiv og sterk medspiller i næringspolitikken. Men den må ikke skyve næringslivet til side for så å ta hovedrollen selv. I stedet bør staten sikre gode rammevilkår og finansieringsordninger, ha et skattesystem som belønner arbeid og norsk eierskap, rydde i regler og byråkrati og være en krevende kunde som leder an i grønn omstilling.

 

For Venstre handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Det gir folk frihet til å bo der de vil. Småbedriftene skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser i landet vårt, og gir økonomien flere ben å stå på.

 

Etter å ha lest Hurdalsplattformen, er jeg bekymret for mangfoldet av gründere og småbedrifter i by og bygd – de som skal skape fremtidens lokomotiver i norsk verdiskaping. Når staten skal ta rampelyset i næringspolitikken selv, må andre tre til side. Det er feil måte å møte fremtiden på. Venstre skal ta kampen for de små, og de uten mektige venner – også i næringslivet.

 

Saken ble ført publisert i Dagens Næringsliv 20. oktober.