SV vil regulere arealbruken – NORSKOG advarer
6. november 2019
Ny norm skal gi bedre grøfting i skogen
7. november 2019

Endelig kunne snoren klippes – det gir nye muligheter for industrien

– Dette er det siste veiprosjektet jeg åpner som fylkesordfører, og jeg har åpnet mange, sa han.

– På denne dagen er det fristende å si «endelig»! Dette prosjektet har tatt lang tid, men vi fikk til en dugnad til slutt, fortsatte han. I Vestfold er det blitt en kultur for spleiselag som dette, og det har, ifølge Hogsnes, ført til at det har blitt bygd mye vei i Vestfold.

Gledens dag

Også Holmestrand ordfører, Alf Johan Svele, var strålende fornøyd i vintersola.

– Dette er en gledens dag, men ting tar tid, det har vi lært oss. Denne prosessen begynte med ordfører i Hof, Ragnar Lindås i 2014. Han trodde han skulle få den på plass. Så overtok Mette Måge Olsen som ordfører, hun var helt sikker på at krysset skulle komme på plass i løpet av de to årene hun var ordfører. Det skulle gå enda to år til før den omsider er her, sa Svele.

Han kunne fortelle om en kostbar og omfattende prosess, som er svært viktig for denne delen av kommunen.

– Jeg er takknemlig for det speiselaget som vi har fått til. ikke minst har Bergene Holm bidratt noe helt formidabelt, avsluttet han.

Viktig for Bergene Holm

For Bergene Holm AS er den nye rundkjøringen en viktig del av planene om å anlegge et produksjonsanlegg for Biozin på Haslestad.

– Planlegging av et slikt produksjonsanlegg i Åmli i Agder pågår nå. Etter planene vil det anlegget være i full drift fra 2024. Hvis dette prosjektet lyktes, vil man se etter en egnet plass for anlegg nummer to. Her er Bergene Holm Haslestad med som en aktuell lokasjon, fortalte administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin Holding. Rundkjøringen betyr også at et vesentlig hinder for næringsområdet Rønneberg Norg er fjernet.

Biozin Holding har fått tildelt 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge i forbindelse med forprosjekteringen av den planlagte biozin-fabrikken i Åmli i Aust-Agder. Hensikten med forprosjekteringen er å forberede bygging av et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje.