Endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk
26. september 2023
Vil vi ha nok råstoff i fremtiden? 
29. september 2023

Forenkling av søknader om tilskudd til tettere planting

Landbruksdirektoratet har fått spørsmål om og innspill på at angivelse av «Metode» (med og uten markberedning) under «Hovedkode 120’» (Nyplanting) oppleves som krevende å få riktig når aktørene skal fakturere sine planteoppdrag.

 

– Samtidig ser vi at metodeangivelsen i søknader knyttet til Marberedning (Hovedkode 101) og Kjemisk behandling ved etablering (Hovedkode 102) kan synes lite relevante, oppgir direktoratet i følgende skriv.

 

Som følge av henvendelsene planlegges det fra nyttår av to endringer i søknadsskjemaet LDIR-909 og i Skogfond på nett:

 

 • 1. Metodeangivelsen (med og uten markberedning) fra søknad om tilskudd til
  ‘Nyplanting’ (TTP med hovedkode 120) tas bort. Ordningen (TTP) videreføres med
  dagens innslagspunkt for planting uten markberedning, uavhengig av om det er
  markberedd eller ikke.
 • 2. Metodeangivelsen ved søknad om tilskudd/refusjon fra skogfond for Markberedning (Hovedkode 101) og Kjemisk behandling ved etablering (Hovedkode 102) tas bort.
  Begrunnelsen for å ta bort dette er forenkling, ulikt innslagspunkt med og uten
  marberedning for tilskudd til tettere planting har ikke fungert etter intensjonen og
  metodeangivelsen for hovedkode 101 og 102 har liten eller ingen betydning for søknaden
  og søknadsbehandlingen.