Forenkling av søknader om tilskudd til tettere planting
29. september 2023
EcoForest-konferanse – Hva gjør vi med skogene?  
2. oktober 2023

Vil vi ha nok råstoff i fremtiden? 

Erik Toverud, styreleder i NORSKOG (nummer tre fra høyre), i paneldebatt tidligere denne uken. Foto: Rannveig Rostad, Glommen-Mjosen Skog.

Onsdag samlet bransjeorganisasjonen Treindustrien skog- og trenæringen på Næringslivets Hus. Ett av hovedtemaene var hvordan norske myndigheter skal tilpasse seg EUs klimaregelverk (LULUCF) og samtidig sørge for nok råstoff i fremtiden.

 

NORSKOGs styreleder Erik Toverud deltok i en av paneldebattene på arrangementet, som ble åpnet av Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.  

 

I løpet av heldagssamlingen fikk deltakerne presentert innlegg fra blant annet administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, samt klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Almlid kom i sin presentasjon inn på næringslivets forventninger til regjeringens handlinger, og viktigheten av å fastholde klimamålene. 

 

 – NORSKOG er enig med Almlid i viktigheten av å stå ved klimamålene. Vi er også enige i at man må opprettholde kritisk diskusjon rundt hvordan disse målene skal nås. Her må man ha to tanker i hodet samtidig, sier NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold, som deltok på arrangementet. 

 

Klima, natur og økonomisk verdiskapning 

 

I tillegg til innleggene sto også tre paneldebatter på programmet. De to første tok for seg LULUCF-målene og sertifiseringens rolle og markedsaksept.  

 

I den siste paneldebatten deltok NORSKOGs styreleder Erik Toverud. Her diskuterte man hvordan man kan sikre både klima, natur og økonomisk verdiskaping basert på skog, samt hvordan dette kan og bør gjøres i samarbeid med EU.  I debatten deltok også Espen Barth Eide, Ole Erik Almlid,
Kine Asper Vistnes, Erland Løkken og Heidi Hemstad.

 

I sine kommentarer fokuserte Toverud på at den norske skogeieren i dag har flere roller.  

 

– Som skogeier skal du både være langsiktig produsent av trevirke og naturforvalter. Da må det legges til rette for at hver enkelt skogeier skal kunne utøve begge disse rollene på en måte som sikrer et bærekraftig skogbruk på sikt, understreket Toverud.   

 

Understreket skogbrukets betydning 

 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

I sitt innlegg var klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpen om at metoden for beregning av klimautslipp gjør at det vil være veldig krevende å oppfylle utslippsforpliktelsen for Norge de neste årene.  

 

– Vi er glade for at Barth Eide anerkjenner denne situasjonen. Til tross for at perioden fra 2025-2031 ser mer gunstig ut for Norges del, er det viktig at diskusjonen rundt metoden for utslippsberegninger tas med inn i forhandlingene med EU. Det må være et klart mål å sikre råstofftilgangen og skape bedre og mer langsiktige rammebetingelser for skogbruket i Norge, understreker Løvenskiold.