Ole Arne er ivrig jeger, men ser ikke for seg å vasse rundt i snø etter elg i vinter: – De ivrigste finner kanskje fram trugene
17. desember 2019
Kjenner seg utestengde
17. desember 2019

Han er en av ni som vil bli ny skogbrukssjef

Levanger kommune har utlyst en stilling som ny skogbrukssjef, hvor søknadsfristen utløp torsdag 12. desember. Innen fristen søkte ni personer på stillingen. Derav en kvinne og åtte menn.:

Hans-Petter Knatten (23), gårdsgutt, Holmestrand

Przemyslaw Michal Pawelek (37), landbruk/vaktmester, Askim

Grzegorz Nieploch (36), praktikant, Leirfjord

Ola Salthammer (48), arbeidsleder, Levanger

Kirsten Hvidberg-Hansen (23), rideguide og tjener, Daugård (Danmark)

Dag Okkenhaug Bævre (35), fylkesskogmester, Inderøy

Sigbjørn Rolandsen (27), utmarkstekniker, Fyresdal

Mann unntatt offentlighet

Olaf Skurdal Tofte (25), altmuligmann, Ås

Skogbrukssjefen skal veilede og behandle saker etter skogloven og forvalte tilskuddsordningene for skogbruket, samt føre kontroll. Landbruksforvaltninga i Levanger kommune har 6 ansatte. Av dette en stilling som skogbrukssjef i hel stilling.