Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge
16. januar 2019
NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven
17. januar 2019

Kjør forsiktig: Nå er det stor elgfare

​​​​​​

Det er særlig i Trøndelag og Nord-Norge det har vært mange kollisjoner med elg, men også flere steder i Sør-Norge. Mandag denne uken var det hele fire viltpåkjørsler i Troms. I en av ulykkene ble to elg påkjørt samtidig, melder Nordlys.​ Flertallet av kollisjoner med elg og annet hjortevilt skjer i mørketidsmånedene fra oktober til februar, viser beregninger fra forsikringsselskapet If.

I jaktåret 2017-2018 mistet 8603 elg, hjort, villrein og rådyr livet etter kollisjoner på norske veier, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. 1237 av disse var elger.

Slik unngår du elgen

– Våre råd til deg som er ute på veien: Følg med på skilting, kjør aktsomt, ha blikket høyt og beveg det fra side til side der det er ekstra høy risiko for å støte på elg, hjort eller rein. Og – som alltid – tilpass farten etter forholdene, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Risikoen for å kjøre på elg og annet hjortevilt er aller størst i skumringen om kvelden og i grålysningen om morgenen.

Dette må du gjøre hvis uhellet inntreffer​​:

​Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.

Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Kommunen kan også varsles.

Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr senere.​