Skogsägare allt mer intresserade av alternativa avverkningsmetoder – kan bokskogar bli något för ett varmare Finland?
24. mai 2019
Lanserte Tenk Tre på Skog og tre-konferansen
24. mai 2019

Nye rovdyrtall: Økning av jerv og bjørn i Norge

Mens både bjørne- og jervebestanden øker, ble det registrert færre ulver i 2018.

Mens både bjørne- og jervebestanden øker, ble det registrert færre ulver i 2018.

Hvert år sammenstiller Rovdata bestandsstatus for de store rovdyrene i et brev til Miljødirektoratet. I informasjonen som ble sendt over 15. mai, finner man oversikt over påviste ungekull og bestandstall.

Varaordføreren fikk svar på rovdyrbrev

Les svaret fra klima- og miljødepartementet her.

Oppgang i jervekull

Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som forøvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer.

Utfordrer statsråden på regjeringens rovdyrpolitikk

Flere bjørner

Det er også oppgang i bjørnebestanden. Gjennom innsamling og DNA-analyser av prøver ble det registrert 138 brunbjørn i Norge i fjor. Det er en oppgang på 13 individer, fra 125 bjørner i 2017.

– Ut fra antall binner er det beregnet at det ble født åtte (7,7) kull i 2018. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var derfor under målet, forklarer Kindberg.

– Situasjonen er ikke i tråd med Stortingest vedtak

Færre registrerte ulver

Den siste foreløpige statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering av ulv viser at det i vinter ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir.

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er 4-6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det 8 ulvekull i Norge. Det er 2,5 kull færre enn året før. Bestanden er fortsatt over bestandsmålet i 2018, sier Kindberg.

Resultatene fra vinterens registrering av familiegrupper av gaupe over hele landet vil ikke være klare før 1. juni i år. Ved kvotejaktstart 1. februar i 2018 var bestanden på 57,5 familiegrupper av gaupe i landet.

Ulvespor i Storlidalen?

En leser mener å hatt besøk av gråbein utenfor hytta i påska.

Sannhet basert på fakta; om ulv og elg

Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal si om at Norskog mener ulven ødelegger for elgjakta.

Har du et nyhetstips?

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.