Moelven gir en halv million kroner til Redd Barna
19. desember 2019
LUF-midlene til skogbruk er fordelt – satser på skogkultur
19. desember 2019

Nytt prosjekt om klimasmart skogbruk i Norge

Et nytt, stort prosjekt koordinert av NMBU, tar sikte på å legge til rette for et klimasmart skogbruk i Norge. Det skal utvikles verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter med skogprodukter, og som samtidig gir en økt og bærekraftig avkastning for skogeieren.

Foto Stefano Puliti av Cathrine Glosli

Norske skoger binder 45-50% av landets årlige klimagassutslipp, men både norske og europeiske skoger viser tegn til lavere karbonbindingsrater som følge av mer eldre skog.

En aldrende skog er ikke bare forbundet med lavere vekst, men også med høyere risiko for betydelige karbonutslipp og økonomiske tap på grunn av naturlige forstyrrelser forårsaket av for eksempel av rotråte, insekter, vind og brann. I de boreale skogene øker klimaendringene både den naturlige forstyrrelsesfrekvensen og alvorlighetsgraden av dem.

Et nytt samarbeidsprosjekt skal utvikle forslag og strategier for hvordan norske skoger best kan forvaltes for å tilpasse seg klimaendringene.

Rom for forbedringer

Forskernes hypotese er at dagens skogforvaltning kan forbedres slik at vi reduserer risikoen for naturlige forstyrrelser og samtidig øker veksten.

– Dette vil igjen kunne gi samfunnsmessige fordeler gjennom en bedre tilpasning til klimaendringene, i tillegg til forbedret økonomisk avkastning for skogeieren, sier prosjektleder og professor Tron Eid.

– Vi skal bruke klimasmart skogbruk som tilnærming for å øke klimagevinsten fra skog og skogsektoren på en måte som skaper synergier på tvers av sektorer og behov.

Risiko må tas med i betraktning

Prosjektet skal utvikle klimasmarte skogbehandlingsstrategier for økt karbonbinding og lagring, samtidig som det skal legge til rette for synergier med andre skogøkosystemtjenester og bioøkonomien. Det vil også utvikle et rammeverk for forekomstene av de naturlige forstyrrelsene som klimaendringene vil forårsake gjennom å kartlegge de viktigste forstyrrelsesfaktorene i Norge og sannsynlighetene for dem.

– For å forstå hvordan vi kan tilpasse den norske skogen til klimaendringene, og ikke minst lage gode strategier og tiltak for å takle dem, må vi ha kunnskap om risikoen for forstyrrelser, sier Eid.

Forskerne vil også vurdere karbonlagring, og fordeler av å erstatte fossilbaserte produkter med relevante skogbaserte produkter, og undersøke det markeds- og ressursbaserte potensialet for et mer klimavennlig utvalg av skogbruksprodukter.

Torjus Folsland Bolkesjø

Professor

Tlf +4767231767 torjus.bolkesjo@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Deltakende forsker

Terje Gobakken

Professor

Tlf +4767231755 terje.gobakken@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Deltakende forsker

Maarit Kallio

Professor

Tlf +4767231403 maarit.kallio@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Deltakende forsker

Per Kr. Rørstad

Forsker

Tlf +4767231709 per.kristian.rorstad@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Deltakende forsker

Published 18. desember 2019 – 14:21 – Updated 19. desember 2019 – 12:47

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Tron Haakon Eid

Professor tron.eid@nmbu.no

Prosjektleder

Om prosjektet:

Finansiering: BIONÆR, Norges forskningsråd gjennom Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Prosjektperiode: 2020-2024

Budsjett: 20,5 MILL NOK

Prosjektkoordinator: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Partnere: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Natural Resources Institute Finland (LUKE), Wageningen University & Research (Nederland)

NMBU

Om NMBU

Studier

Forskning

Samarbeid

Sidekart

Personvern

Snarveier

Finn en ansatt

Beredskap / Vakt

Visuell profil

Bibliotek

Nyhetsbrev

Ledige stillinger

For studenter

Emnesøk

Canvas

Studenttinget

Studentweb

Studentliv

SiÅs

For forskere

Finansiering

Utdanning

EUs rammeprogram

Rådgivning og juss

Forske i utlandet

For ansatte

Verktøy og tjenester

Læringssenteret

Interne nettsider

Kompetanse

Webmail

For media

Aktuelt

Pressemeldinger PhD

Ekspertlister

Presserom

Postjournal

Byggeprosjekter

Telefon 67 23 00 00

Faks 67 23 06 91

E-post post@nmbu.no

Mer kontaktinfo

Campus Ås

Universitetstunet 3

1433 Ås

Kart: Mazemap / (pdf)

Campus Adamstuen

Ullevålsveien 72

0454 Oslo

Kart (pdf)

Facebook Twitter Instagram