Spara träd vid avverkning – hjälp mykorrhizasvampar
3. juni 2019
Utredning om merverdiavgift avgitt
3. juni 2019

Salg av landbrukseiendom

Eiendommen Oppheim, er en utmarkseiendom beliggende i Rindal kommune. Eiendommen består av småkupert utmark 213 daa. Utmarksområdet inngår i reguleringsplan for Furuhaugmarka hytteområde, hvor det er regulert og tinglyst 4 hyttetomter/fritidseiendommer hver på 1 daa – 1,8 daa. I tillegg inngår eiendom ved RV 65 med 6 daa, hvor det på eiendommen er et gammelt verksted.

I tilknytning til tidligere innmark er det utskilt en tinglyst boligtomt på 5,6 daa. På denne eiendommen er et gammelt bolighus.

Fallrettighet til Kvennabekken.

Beliggenhet

Eiendommene ligger i Øvre Rindal ca 12 km fra Rindal sentrum, og 5 km fra fylkesgrensa til Trøndelag.

Jakt og fiske

Storvatnet hytteområde ligger i Furuhaugmarka ved fylkesgrensa langs riksvei 65 fra Meldal til Rindal. Reisetid fra Trondheim er 1 time og 30 minutter. Området ligger 250 m.o.h. – solrike tomter med utsikt til fjellheimen.

Området er sentralt beliggende med god tilgang til småviltjakt og fiske. For de som ønsker å prøve laksen er det kort reiseavstand til Orkla og Surna. Området ligger godt til rette for et aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Rindal er godt kjent for sitt aktive turmiljø med mange fine turalternativer.

Odel – Konsesjon – heftelser

Det er konsesjon i henhold til konsesjonsloven. Ikke boplikt. Det er ikke odel knyttet til eiendommene. Det er ikke knyttet heftelser til eiendommene.

Oppgjør

Vi ønsker et samlet salg. Salg av fritidseiendommer kan vurderes enkeltvis eller samlet.

Salget innbefatter 2 gamle hus. Alle kostnader ved overdragelsen tilfaller kjøper.

Budgivning

Det må fremgå av budet om en ønsker samlet kjøp. Befaring etter avtale. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Alle bud skal avgis skriftlig til Inge Storås.

Kontaktinfo

Inge Storås, Langenglia 18, 7332 Løkken Verk

Mobil; 907 20 450 Epost; [email protected]