Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig
9. april 2019
NJFF går så det suser!
10. april 2019

Sensurerer prisene i tømmermarkedet

Skogeierne får bind for øynene. Romedal- og Stange Almenning bruker virkesdatasystemet VSOP sine månedlige prisopplysninger, brutt ned til kommunenivå, for å holde oss prismessig orientert i tømmermarkedet.

Skogeierne får bind for øynene. Romedal- og Stange Almenning bruker virkesdatasystemet VSOP sine månedlige prisopplysninger, brutt ned til kommunenivå, for å holde oss prismessig orientert i tømmermarkedet.

Systemet ligger faktisk til grunn for justering av avtaler vi allerede har inngått. Særlig mange andre verktøy har vi ikke for å sikre delaktighet prisutviklingen. Vi gjorde derfor store øyne da vi forsto at tilgangen til informasjonen med fullt overlegg var lukket ned på permanent basis hos Skogdata. Overraskelsen ble ikke mindre da vi forsto at initiativet bak å slukke lyset over kartbordet i styrhuset vårt var forankret hos en eller flere aktører blant skogeiernes egne organisasjoner!

Og for den som måtte tro det så er ikke motivasjonen med sensuren å ivareta de som underlegges den, men derimot å beskytte initiativtakeren. Medlemsorganisasjoner som iverksetter slike tiltak overfor egen grasrot bør få varsellampene til å blinke i panelet for ethvert resonnerende medlem.

Det er nærliggende å anta bakgrunnen for å fjerne tilgangen til denne viktige prisinformasjonen er støyen som har hersket rundt Glommen- og Mjøsen Skog sine utsagn om høye prisnivåer i egne geografier. Informasjonen som ble gitt fra Mjøsen og Glommen var nemlig basert nettopp på den statistikken som nå er fjernet fra nettet, og som utløste et frontalt motangrep fra Viken Skog.

En kontring i media så harmdirrende at det sto i skarp kontrast til det enkle faktum at bunnlinjen i de tre organisasjonene i hovedsak bygger på differansen mellom pris til skogeier og pris på volumet levert til industri. En svulmende bunnlinje i omsetningsleddet er derfor ikke et spesielt godt uttrykk for høy innsats for medlemmene.

Hvem som har interesse av at skogeierne får bind for øynene da det kommer til prisoversikter kan leseren selv få vurdere, men vi forventer at styret i Skogdata følger normal forretningskultur i den vestlige verden og gjør statistikken tilgjengelig igjen.

Emneord til denne artikkelen