Sjekk formuesverdiene i skattemeldingen!
9. april 2019
Sensurerer prisene i tømmermarkedet
10. april 2019

Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig

Markfuktighetskart viser hvor det er fare for sporskader og er et effektivt hjelpemiddel i driftsplanleggingen for å hindre sporskader, samt påfølgende erosjon og forringing av vannkvalitet.

Markfuktighetskart viser hvor det er fare for sporskader og er et effektivt hjelpemiddel i driftsplanleggingen for å hindre sporskader, samt påfølgende erosjon og forringing av vannkvalitet.

 

Gjennom et fellesprosjekt mellom Norges Skogeierforbund og andelslagene, NORSKOG, NIBIO, Skogkurs og Landbruksdirektoratet er det nå blitt laget markfuktighetskart for ca 60 % av skogen i Norge. Prosjekt har vært finansier av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Landbruksdirektoratet.

 

Markfuktighetskartet er fritt tilgjengelig via Kilden, via WMS i egne GIS systemer (https://wms.nibio.no/cgi-bin/markfuktighetskart), eller de kan lastes ned via Geonorge.no

 

Kartene er produsert der det finnes gode høydedata fra laserscanninger kombinert med dekning av data for nedbørsfelt. For visse områder inn mot grensen til Sverige er det ikke blitt produsert markfuktighetskart, fordi store deler av nedbørsfeltet ikke ligger i Norge.

 

Skogkurs har laget en side som beskriver fordelene ved bruk av markfuktighetstkart i planlegging og gjennomføring av skogsdrifter mm.